mBank S.A.

Ekspert doradztwa inwestycyjnego

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 16 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Od nas dostaniesz:
  
Kartę
sportową
 Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Elastyczny
czas pracy
  
Prywatną opiekę medyczną Dostęp
do kursów
LinkedIn Learning
 Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Ekspert doradztwa inwestycyjnego
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: UGR/034/0320

Twoje zadania:

 • doradztwo inwestycyjne, w tym przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych
 • spotkania z klientami Private Banking
 • przygotowanie materiałów analitycznych i komentarzy
 • bieżąca i okresowa pogłębiona analiza światowych gospodarek, rynków akcji, obligacji, surowców
 • analiza instrumentów finansowych, w tym w szczególności funduszy inwestycyjnych

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • masz wykształcenie wyższe ekonomiczne lub z zarządzania (ewentualnie inne z potwierdzoną wiedzą z zakresu finansów)
 • posiadasz minimum 5 lat doświadczenia w obszarze finansów, w tym przynajmniej 2 lata pracy z klientem
 • możesz pochwalić się gruntowną i szeroką wiedzą nt. rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynków światowych (USA, Europa)
 • korzystasz na co dzień z takich narzędzi, jak Bloomberg, MS Office (Excel, Powerpoint)
 • posiadasz licencję Doradcy Inwestycyjnego/CFA, lub przynajmniej licencję Maklera Papierów Wartościowych
 • biegle komunikujesz się w języku angielskim
 • potrafisz pracować po presją czasu i radzisz sobie ze stresem
 • posiadasz umiejętność budowania i utrzymywania długoterminowych relacji
 • jesteś nastawiony/a na kompromis i rozwiązywanie konfliktów
U nas znajdziesz coś dla siebie!
Chcesz więcej?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi przyjemnością codziennych zadań!
Ekspert doradztwa inwestycyjnegoNumer ref.: UGR/034/0320

Twoje zadania:

 • doradztwo inwestycyjne, w tym przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych
 • spotkania z klientami Private Banking
 • przygotowanie materiałów analitycznych i komentarzy
 • bieżąca i okresowa pogłębiona analiza światowych gospodarek, rynków akcji, obligacji, surowców
 • analiza instrumentów finansowych, w tym w szczególności funduszy inwestycyjnych

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • masz wykształcenie wyższe ekonomiczne lub z zarządzania (ewentualnie inne z potwierdzoną wiedzą z zakresu finansów)
 • posiadasz minimum 5 lat doświadczenia w obszarze finansów, w tym przynajmniej 2 lata pracy z klientem
 • możesz pochwalić się gruntowną i szeroką wiedzą nt. rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynków światowych (USA, Europa)
 • korzystasz na co dzień z takich narzędzi, jak Bloomberg, MS Office (Excel, Powerpoint)
 • posiadasz licencję Doradcy Inwestycyjnego/CFA, lub przynajmniej licencję Maklera Papierów Wartościowych
 • biegle komunikujesz się w języku angielskim
 • potrafisz pracować po presją czasu i radzisz sobie ze stresem
 • posiadasz umiejętność budowania i utrzymywania długoterminowych relacji
 • jesteś nastawiony/a na kompromis i rozwiązywanie konfliktów

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowych (pracującym na wyłączność dla mBank SA) Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne