Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
 • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).

Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: [email protected]
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aplikując (klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7.

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:

 • został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
 • otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Ekspert ds. Administrowania Projektami IT

Bank Gospodarstwa KrajowegoO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Bank Gospodarstwa Krajowego

al. Jerozolimskie 7

Warszawa

top
BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.
Ekspert ds. Administrowania Projektami IT
Miejsce pracy: Warszawa

Odpowiedzialność i zadania:

 • Pełnienie roli administracyjnej w zakresie nadzoru nad przebiegiem czasowym zadań oraz rozliczaniem budżetu projektów
 • Nadzór oraz utrzymaniem wewnętrznej biblioteki projektów
 • Organizacja pracy zespołów projektowych
 • Przygotowanie oraz weryfikacja dokumentacji projektowej w ramach komponentu
 • Opiniowanie dokumentacji związanej z realizacją zmian w ramach portfela

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe
 • 3 – 5 lat doświadczenia w obszarze biblioteki projektów, zarządzania projektami, agilie couch
 • Biegła wiedza w zakresie metodyk zarządzania projektami, programami, portfolio projektów
 • Umiejętności poparte praktycznym doświadczeniem związanym z obsługą projektów w ramach komórki zarządzającej portfelami projektów, w tym w prowadzeniu analiz, raportowaniu oraz tworzeniu standardów dotyczących zarządzania projektami/programami
 • Znajomość Struktury DevOps/DevSecOps
 • Mile widziane: Metodyki Zarządzania Programami (Waterfall), Scrum Master, IFGPUG/COSMIC
 • Certyfikat ITILI v3 lub v4 będzie dodatkowym atutem
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie C1
 • Wysoka komunikatywność i umiejętność współdziałania w zespole

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami
BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.
Ekspert ds. Administrowania Projektami IT

Odpowiedzialność i zadania:

 • Pełnienie roli administracyjnej w zakresie nadzoru nad przebiegiem czasowym zadań oraz rozliczaniem budżetu projektów
 • Nadzór oraz utrzymaniem wewnętrznej biblioteki projektów
 • Organizacja pracy zespołów projektowych
 • Przygotowanie oraz weryfikacja dokumentacji projektowej w ramach komponentu
 • Opiniowanie dokumentacji związanej z realizacją zmian w ramach portfela

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe
 • 3 – 5 lat doświadczenia w obszarze biblioteki projektów, zarządzania projektami, agilie couch
 • Biegła wiedza w zakresie metodyk zarządzania projektami, programami, portfolio projektów
 • Umiejętności poparte praktycznym doświadczeniem związanym z obsługą projektów w ramach komórki zarządzającej portfelami projektów, w tym w prowadzeniu analiz, raportowaniu oraz tworzeniu standardów dotyczących zarządzania projektami/programami
 • Znajomość Struktury DevOps/DevSecOps
 • Mile widziane: Metodyki Zarządzania Programami (Waterfall), Scrum Master, IFGPUG/COSMIC
 • Certyfikat ITILI v3 lub v4 będzie dodatkowym atutem
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie C1
 • Wysoka komunikatywność i umiejętność współdziałania w zespole

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne