mBank S.A.

Ekspert ds. ALM

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 7 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Od nas dostaniesz:
Umowę
o pracę
 Kluby
mBanku
 Kartę
sportową
  
Prywatną opiekę medyczną Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Dostęp do kursów LinkedIn Learning
Ekspert ds. ALM
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: PKA/115/1219

Miejsce pracy: mBank Hipoteczny

Główne zadania:

 • Zawieranie transakcji zabezpieczających i ujmowanie ich wyceny zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń,
 • Zawiązywanie relacji i przygotowywanie dokumentacji testów rachunkowości zabezpieczeń (hedge accounting),
 • Zarządzanie dokumentacją ISDA z dotychczasowymi i potencjalnymi kontrahentami, zarządzanie umowami z izbami rozliczeniowymi oraz zgodnością z EMIR,
 • Współpraca przy wdrażaniu nowych lub zmienianiu istniejących systemów informacji zarządczej w zakresie zarządzania aktywami i pasywami oraz zabezpieczenia listów zastawnych oraz dla potrzeb przygotowania informacji dla inwestorów, agencji oraz jednostek organizacyjnych banku,
 • Monitorowanie zmian regulacyjnych, w zakresie instrumentów pochodnych, BMR, listów zastawnych i zagadnień ALM,
 • Wdrożenia związane z reformą benchmarkową w obszarze działalności skarbu,
 • Przygotowanie zestawień i analiz okresowych i ad hoc na potrzeby wewnętrzne Banku.
 • Współpraca w obszarze przygotowywania materiałów i zestawień dla inwestorów i agencji ratingowych w tym koordynowanie zbiorczych analiz z udziałem innych jednostek Banku.


Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym (m.in. finanse, rachunkowość, ekonometria),
 • Preferowane kilkuletnie doświadczenie w obszarze skarbu instytucji finansowej, ryzyka finansowego, stanowisk związanych z organizacją emisji papierów wartościowych, analizą rynków kapitałowych, lub relacjami inwestorskimi,
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynków finansowych, w tym regulacji prawnych,
 • Umiejętność analizy danych finansowych,
 • Umiejętność przygotowania prezentacji,
 • Umiejętność wyszukiwania danych pochodzących z systemów informacyjnych (Bloomberg / Reuters), baz i hurtowni danych (Oracle) i ich analizy (Excel, Power BI),
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Nasza propozycja:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Miejsce pracy to Centrala mBanku Hipotecznego (biuro zlokalizowane przy ul. Armii Ludowej 26)
 • Możliwość rozwoju posiadanych kompetencji oraz zdobycia wielu nowych,
 • Przyjazna i miła atmosfera pracy, z poszanowaniem idei work-life balance,
 • Benefity płacowe oraz poza płacowe (m.in. prywatna opieka medyczna, karta multisport, szeroki program rabatowy, narzędzia do zwinnej nauki).
Zobacz, jak dbamy
o pracowników!
Gotowy na nowe wrażenia?

Praca z nami pozwala codziennie zdobywać nową wiedzę!
Ekspert ds. ALMNumer ref.: PKA/115/1219

Miejsce pracy: mBank Hipoteczny

Główne zadania:

 • Zawieranie transakcji zabezpieczających i ujmowanie ich wyceny zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń,
 • Zawiązywanie relacji i przygotowywanie dokumentacji testów rachunkowości zabezpieczeń (hedge accounting),
 • Zarządzanie dokumentacją ISDA z dotychczasowymi i potencjalnymi kontrahentami, zarządzanie umowami z izbami rozliczeniowymi oraz zgodnością z EMIR,
 • Współpraca przy wdrażaniu nowych lub zmienianiu istniejących systemów informacji zarządczej w zakresie zarządzania aktywami i pasywami oraz zabezpieczenia listów zastawnych oraz dla potrzeb przygotowania informacji dla inwestorów, agencji oraz jednostek organizacyjnych banku,
 • Monitorowanie zmian regulacyjnych, w zakresie instrumentów pochodnych, BMR, listów zastawnych i zagadnień ALM,
 • Wdrożenia związane z reformą benchmarkową w obszarze działalności skarbu,
 • Przygotowanie zestawień i analiz okresowych i ad hoc na potrzeby wewnętrzne Banku.
 • Współpraca w obszarze przygotowywania materiałów i zestawień dla inwestorów i agencji ratingowych w tym koordynowanie zbiorczych analiz z udziałem innych jednostek Banku.


Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym (m.in. finanse, rachunkowość, ekonometria),
 • Preferowane kilkuletnie doświadczenie w obszarze skarbu instytucji finansowej, ryzyka finansowego, stanowisk związanych z organizacją emisji papierów wartościowych, analizą rynków kapitałowych, lub relacjami inwestorskimi,
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynków finansowych, w tym regulacji prawnych,
 • Umiejętność analizy danych finansowych,
 • Umiejętność przygotowania prezentacji,
 • Umiejętność wyszukiwania danych pochodzących z systemów informacyjnych (Bloomberg / Reuters), baz i hurtowni danych (Oracle) i ich analizy (Excel, Power BI),
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Nasza propozycja:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Miejsce pracy to Centrala mBanku Hipotecznego (biuro zlokalizowane przy ul. Armii Ludowej 26)
 • Możliwość rozwoju posiadanych kompetencji oraz zdobycia wielu nowych,
 • Przyjazna i miła atmosfera pracy, z poszanowaniem idei work-life balance,
 • Benefity płacowe oraz poza płacowe (m.in. prywatna opieka medyczna, karta multisport, szeroki program rabatowy, narzędzia do zwinnej nauki).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym będzie mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26 (KRS: 0000003753), dalej nazywany „bankiem”.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy (a więc: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych wskazanych przez Panią/Pana, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) podstawą do przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na banku jako administratorze danych. Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

W zakresie dodatkowych danych (spoza ww. katalogu) będziemy je przetwarzać na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Tak więc w przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach; w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: mBankowi oraz pracownikom firm outsourcingowych Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. z o.o. Sp. k. oraz .

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych mailowo pod adresem: [email protected] lub listownie pod następującym adresem korespondencyjnym: 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mBank Hipoteczny S.A.

Skrytka Pocztowa nr 1005

00-001 Warszawa 1

Pani/Pana danych nie będziemy przekazywać do państwa trzeciego oraz nie będziemy podejmować decyzji opartych wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym, w tym także profilowaniu.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie www.mhipoteczny.pl/rodo w zakładce: „Pracownicy mBanku Hipotecznego”.

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy