Oferta pracy

Ekspert ds. Audytu (ryzyko kredytowe KB/KI)

ALIOR BANK

ALIOR BANK

Łopuszańska 38c

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • koordynowanie i przeprowadzanie audytów m.in. w obszarze: zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym w szczególności w zakresie modeli ryzyka kredytowego, modeli utraty wartości (MSSF9), adekwatności kapitałowej, jakości portfela kredytowego klienta biznesowego, działalności leasingowej.

 • testowanie systemu kontroli wewnętrznej, ocena efektywności i optymalizacji procesów i regulacji,

 • sporządzanie raportów z wynikami prac wraz z rekomendacjami,

 • monitorowanie wdrożenia rekomendacji, zaleceń pokontrolnych,

 • współudział w przygotowywaniu raportów dla Zarządu, Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej w zakresie oceny adekwatności i skuteczności zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Banku;

 • współudział w corocznej aktualizacji uniwersum audytu, mapy ryzyka i planu audytów,

 • cykliczne przeprowadzanie oceny i analizy otoczenia rynkowego i danych dotyczących ewentualnych ryzyk w procesach Banku.

Nasze wymagania

 • masz umiejętność wnikliwego identyfikowania kluczowych rodzajów ryzyka oraz krytycznej analizy danych wraz z precyzyjnym formułowaniem wniosków,

 • masz minimum 5 lat doświadczenia w bankowości (Audyt lub Ryzyko) lub w firmie doradczej, audytorskiej,

 • masz znajomość regulacji nadzorczych w zakresie działalności audytu wewnętrznego oraz w zakresie oceny i zarządzania ryzykiem kredytowym,

 • masz kierunkowe wykształcenie wyższe - ekonomia, metody ilościowe, ekonometria, matematyka, statystyka,

 • masz znajomość analizy finansowej przedsiębiorstw,

 • masz bardzo dobrą znajomość MS Office i SQL,

 • potrafisz sobie poradzić w stresujących sytuacjach (np. prezentując wyniki audytów przez kadrą zarządzającą Bankiem),

 • jesteś gotowa/y ciągle się uczyć nowych zagadnień, sama dociekliwie zdobywa potrzebną wiedzę.

To oferujemy

 • możliwość pracy zdalnej,

 • możliwość rozwoju funkcji audytu wewnętrznego w obszarze Ryzyka Kredytowego w Alior Banku,

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 • wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • opieka stomatologiczna

 • dofinansowanie wypoczynku

 • wyprawka dla dziecka

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • dodatkowy urlop