Oferta pracy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka:

Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000013870, o numerach: NIP 957-07-53-221 oraz REGON 191888626, kapitał zakładowy i wpłacony 23.817.680 zł.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych to: adres korespondencyjny ul. Polanki 4, 80—308 Gdańsk, adres e-mail [email protected], tel. 58-340-44-67.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać:

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się o zatrudnienie (w szczególności w liście motywacyjnym oraz CV) oraz podanych przez Panią/Pana w trakcie zatrudnienia - w zakresie w jakim obejmują one dane osobowe inne, niż dane osobowe, które Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie art. 22(1) kodeksu pracy.

 

Administrator informuje, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z Grupy Masterlease (Futura Leasing S.A., Masterlease sp. z o.o., MasterRent24 sp. z o.o. – każda z siedzibą przy ul. Polanki 4 w Gdańsku), podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy świadczeniu usług rekrutacyjnych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a)       W przypadku wyrażenia zgody na udział w danym procesie rekrutacyjnym – do czasu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego,

b)       w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 12 miesięcy,

c)       w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – do czasu cofnięcia zgody,

d)       przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych Administratora w związku z roszczeniami mogącymi powstać ze stosunku prawnego łączącego Pana/ Panią z Administratorem.

 

Administrator informuje, że przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Jest Pani/Pan uprawniony(a) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Nadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na jej zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawa te może Pani/Pan zrealizować przesyłając stosowne żądanie:

a)       listownie pod adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk;

b)       e- mailem pod adres: [email protected]

 

Przysługuje Panu/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pana/Pani zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jest wymogiem umownym oraz warunkiem wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych.

 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
Masterlease

Ekspert ds. Bezpieczeństwa i AML

MasterleaseO firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ważna jeszcze 20 dni
  do: 24 mar 2021
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Ekspert
Masterlease od kilku lat jest jednym z liderów rynku leasingu i wynajmu długoterminowego samochodów. Oferujemy nowoczesne produkty finansowe wraz z usługami dodatkowymi. Specjalizujemy się w finansowaniu samochodów do 3,5 t oraz w zarządzaniu flotą. Naszymi klientami są najlepsze firmy polskie oraz międzynarodowe koncerny dbające o jakość i osiągające sukcesy w biznesie. Dostarczanie samochodów klientom to nasz cel. Samochody to nasza pasja.

W związku z rozwojem firmy, obecnie poszukujemy osób zainteresowanych pracą na:

Ekspert ds. Bezpieczeństwa i AML
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki prawo, ekonomia)
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Min. 3-letnie doświadczenie w obszarze AML / CFT
 • Dbałość o szczegóły, pracowitość, rzetelność i sumienność
 • Wysokie umiejętności analityczne
 • Umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność w działaniu
 • Komunikatywność, dokładność, zaangażowanie
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji
 • Znajomość analizy finansowej podmiotów gospodarczych będzie dodatkowym atutem

Główne czynności:

 • Analiza klientów i transakcji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
 • Wsparcie dla pozostałych jednostek w ustalaniu beneficjenta  rzeczywistego transakcji
 • Obsługa korespondencji do GIIF i organów ścigania
 • Monitorowanie klientów w zakresie AML
 • Weryfikacja Klientów pojawiających się na listach PEP oraz wysokiego ryzyka – sprawdzenie występowania negatywnych informacji, przygotowanie rekomendacji co do współpracy
 • Całościowy nadzór i koordynacja działania systemu kontroli wewnętrznej
 • Przeprowadzanie bieżącej kontroli przestrzegania istniejących przepisów oraz systemu kontroli wewnętrznej
 • Przeprowadzanie czynności związanych z obsługę incydentu bezpieczeństwa, (identyfikacja, weryfikacja, raportowanie i przeciwdziałania zgodnie z wewnętrznymi procedurami)
 • Uczestnictwo w projektach realizowanych w Grupie Kapitałowej (w tym wdrażanie nowych produktów oraz zmiany w produktach istniejących) w charakterze konsultanta/decydenta w zakresie spełniania przez produkt, związane z nim procedury i systemy IT obsługujące produkt, wymogów związanych z AML & CTF
 • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń
 • Opiniowanie procedur, procesów

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w firmie o uznanej pozycji na rynku
 • Dużą samodzielność przy wykonywaniu obowiązków
 • System świadczeń dodatkowych (dofinansowanie Pakiet Medyczny, Karta Multisport)
 • Możliwość rotacyjnej pracy w trybie home office
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
 
Jeżeli chcesz aplikować na stanowisko podane w ogłoszeniu, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Prime Car Management S.A., realizującą proces rekrutacji, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 - jako Administratora moich danych osobowych - zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych złożonych przeze mnie w związku z ubieganiem się o zatrudnienie – na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta przez wysłanie oświadczenia na adres e-mail [email protected] lub na adres siedziby Administratora (ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk). Jestem świadomy, iż cofnięcie zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji”.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Prime Car Management S.A., Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o., MasterRent24 Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 - jako Administratora moich danych osobowych - zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych złożonych przeze mnie w związku z ubieganiem się o zatrudnienie – na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacji pracowników w okresie jednego roku od złożenia dokumentów aplikacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta przez wysłanie oświadczenia na adres e-mail [email protected] lub na adres siedziby Administratora (ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk). Jestem świadomy, iż cofnięcie zgody uniemożliwi udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. 
opisopisopisopisopis
Masterlease od kilku lat jest jednym z liderów rynku leasingu i wynajmu długoterminowego samochodów. Oferujemy nowoczesne produkty finansowe wraz z usługami dodatkowymi. Specjalizujemy się w finansowaniu samochodów do 3,5 t oraz w zarządzaniu flotą. Naszymi klientami są najlepsze firmy polskie oraz międzynarodowe koncerny dbające o jakość i osiągające sukcesy w biznesie. Dostarczanie samochodów klientom to nasz cel. Samochody to nasza pasja.

W związku z rozwojem firmy, obecnie poszukujemy osób zainteresowanych pracą na:

Ekspert ds. Bezpieczeństwa i AML
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki prawo, ekonomia)
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Min. 3-letnie doświadczenie w obszarze AML / CFT
 • Dbałość o szczegóły, pracowitość, rzetelność i sumienność
 • Wysokie umiejętności analityczne
 • Umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność w działaniu
 • Komunikatywność, dokładność, zaangażowanie
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji
 • Znajomość analizy finansowej podmiotów gospodarczych będzie dodatkowym atutem

Główne czynności:

 • Analiza klientów i transakcji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
 • Wsparcie dla pozostałych jednostek w ustalaniu beneficjenta  rzeczywistego transakcji
 • Obsługa korespondencji do GIIF i organów ścigania
 • Monitorowanie klientów w zakresie AML
 • Weryfikacja Klientów pojawiających się na listach PEP oraz wysokiego ryzyka – sprawdzenie występowania negatywnych informacji, przygotowanie rekomendacji co do współpracy
 • Całościowy nadzór i koordynacja działania systemu kontroli wewnętrznej
 • Przeprowadzanie bieżącej kontroli przestrzegania istniejących przepisów oraz systemu kontroli wewnętrznej
 • Przeprowadzanie czynności związanych z obsługę incydentu bezpieczeństwa, (identyfikacja, weryfikacja, raportowanie i przeciwdziałania zgodnie z wewnętrznymi procedurami)
 • Uczestnictwo w projektach realizowanych w Grupie Kapitałowej (w tym wdrażanie nowych produktów oraz zmiany w produktach istniejących) w charakterze konsultanta/decydenta w zakresie spełniania przez produkt, związane z nim procedury i systemy IT obsługujące produkt, wymogów związanych z AML & CTF
 • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń
 • Opiniowanie procedur, procesów

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w firmie o uznanej pozycji na rynku
 • Dużą samodzielność przy wykonywaniu obowiązków
 • System świadczeń dodatkowych (dofinansowanie Pakiet Medyczny, Karta Multisport)
 • Możliwość rotacyjnej pracy w trybie home office
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
 
Jeżeli chcesz aplikować na stanowisko podane w ogłoszeniu, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Prime Car Management S.A., realizującą proces rekrutacji, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 - jako Administratora moich danych osobowych - zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych złożonych przeze mnie w związku z ubieganiem się o zatrudnienie – na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta przez wysłanie oświadczenia na adres e-mail [email protected] lub na adres siedziby Administratora (ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk). Jestem świadomy, iż cofnięcie zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji”.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Prime Car Management S.A., Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o., MasterRent24 Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 - jako Administratora moich danych osobowych - zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych złożonych przeze mnie w związku z ubieganiem się o zatrudnienie – na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacji pracowników w okresie jednego roku od złożenia dokumentów aplikacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta przez wysłanie oświadczenia na adres e-mail [email protected] lub na adres siedziby Administratora (ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk). Jestem świadomy, iż cofnięcie zgody uniemożliwi udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. 

Ogłoszenie archiwalne

Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.