Oferta pracy

Ekspert ds. budowlanych i gospodarek pomocniczych

Veolia Energia Polska S.A.

 • Łódź

  Łódź, łódzkie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • ekspert
 • praca hybrydowa
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • Opracowuje strategię zarządzania majątkiem technicznym w zakresie reprezentowanej branży, w Grupie.

 • Zarządza „dużymi” projektami remontowymi / inwestycyjnymi do podpisania umowy w zakresie: koordynacji przygotowania SWZ, wyboru optymalnej technologii, zakresu prac i dostaw zgodnych ze standardami Grupy, prowadzenia negocjacji technicznych z oferentami.

 • Monitoruje i analizuje trendy technologiczne i procesowe

 • Ustanawia standaryzację rozwiązań technicznych, koordynuje ich wdrożenie

 • Opracowuje plany operacjonalizacji strategii dla majątku produkcyjnego w reprezentowanej branży w Grupie.

 • Opiniuje i weryfikuje plany inwestycyjne i remontowe.

 • Opracowuje wieloletnie koncepcje rozwoju majątku technicznego

 • Wykonuje analizy LTE (ang. Life Time Extension) dla urządzeń, instalacji i sieci.

 • Wykonuje audyty due diligence majątku technicznego w swojej branży w ramach grupy i w projektach M&A

 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów inwestycyjnych w fazie przedprojektowej, w szczególności: opracowywanie i koordynacja opracowywania studiów wykonalności

 • Opracowuje benchmarki dla źródeł wytwórczych i sieci ciepłowniczych, w tym identyfikację najlepszych praktyk i możliwości przyszłych ulepszeń.

 • Przygotowuje i/lub weryfikuje dokumentację przetargową w zakresie technicznym

Nasze wymagania

 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikowanie się w mowie i piśmie w tematach zawodowych (B1)

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane o specjalności budowlanej, inżynierii sanitarnej, energetycznej

 • Doświadczenie zawodowe w zakresie eksploatacji, inwestycji lub remontów urządzeń i systemów energetycznych lub systemów elektroenergetycznych minimum 5 lat

 • Uprawnienia budowlane

 • Mile widziane doświadczenie w zakresie nadzoru budowlanego i/lub inwestycji infrastrukturalnych

 • Zarządzanie projektem ,w tym: zdolność do pracy w zespole, do utrzymania harmonogramu projektu, budżetu i realizacji zobowiązań, komunikatywność.

 • Znajomość budowy i działania urządzeń i instalacji energetycznych

 • Znajomość procesu produkcji energii elektrycznej i cieplnej

 • Znajomość nowoczesnych technologii używanej w branży energetycznej

 • Znajomość zasad obliczania efektywności ekonomicznej przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych

 • Znajomość rynku dostawców oferujących technologię i usługi dla energetyki.

To oferujemy

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę związaną z współtworzeniem transformacji technologicznej w Grupie

 • Samodzielność i elastyczność w realizacji zadań

 • Możliwość rozwoju poprzez zdobywanie nowych doświadczeń, międzynarodową współpracę w ramach Grupy Veolia

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Pakiet świadczeń pracowniczych, w tym, opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW oraz dofinansowanie do karty sportowej

 • Pracę hybrydową wraz z dodatkiem za wykorzystanie energii elektrycznej

 • Dodatkowy dzień wolny - Dzień Veolii 14 sierpnia

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • opieka stomatologiczna

 • fundusz oszczędnościowo-inwestycyjny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • wyprawka szkolna

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne