Oferta pracy

Informujemy, że kandydaci na stanowisko, o którym mowa w ogłoszeniu, mogą zostać poproszeni, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, o przedstawienie informacji – w formie oświadczenia lub zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - dotyczących skazania za przestępstwa, o których mowa w w/w ustawie. Udzielenie informacji potwierdzającej brak karalności w/w zakresie może stanowić warunek dopuszczenia do kolejnego etapu rekrutacji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
 • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).

Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: [email protected]
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aplikując (klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7.

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:

 • został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
 • otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.Bank Gospodarstwa Krajowego

Ekspert ds. Compliance

Bank Gospodarstwa KrajowegoO firmie

Bank Gospodarstwa Krajowego

Chmielna 73

Warszawa

top

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Ekspert ds. Compliance
Miejsce pracy: Warszawa

Odpowiedzialność i zadania:

 • Rozwój efektywnego systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz utraty reputacji Banku, w tym efektywne zarządzanie ekspozycją Banku z tytułu ww. ryzyk w kontekście bieżącej i przyszłej działalności Banku
 • Zapewnienie realizacji obowiązków Banku w zakresie udzielania finansowania członkom organów Banku lub osobom zajmującym stanowisko kierownicze w Banku oraz podmiotom powiązanym z nimi organizacyjnie lub kapitałowo
 • Zapewnienie zgodności regulacji wewnętrznych z zakresu działania Departamentu Zgodności z przepisami prawa i standardami rynkowymi
 • Zapewnienie terminowego i jakościowego opiniowania regulacji wewnętrznych, nowych produktów, projektów realizowanych w Banku pod kątem ryzyka braku zgodności oraz ryzyka utraty reputacji wraz z wydawaniem opinii w tym zakresie
 • Wydawanie opinii w zakresie polityki upominkowej, konfliktu interesów, działalności konkurencyjnej, działalności sponsoringowej
 • Identyfikowanie i ocena ryzyka utraty reputacji w kontekście współpracy z klientami i partnerami biznesowymi
 • Udział w procesie rozpatrywania reklamacji, analizowanie przyczyn i obszarów powstawania reklamacji
 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i szkolenie pracowników z zakresu compliance, w tym aktywne budowanie kultury compliance w BGK

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe: ekonomia, finanse, prawo
 • 5 lata doświadczenia w obszarze compliance, audytu lub prawnym
 • Bardzo dobra znajomość procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności i ryzykiem utraty reputacji, produktów oraz procesów bankowych, prawa bankowego, w tym wymogów nadzorczych w zakresie udzielania finansowania członkom organów lub osobom zajmującym stanowisko kierownicze, a także podmiotom powiązanym z nimi organizacyjnie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Certyfikat/dyplom potwierdzający znajomość zarządzania ryzykiem
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel i PowerPoint – poziom średniozaawansowany
 • Komunikatywność, umiejętność formułowania argumentów i prezentacji wniosków
 • Analityczne myślenie, umiejętność współpracy i organizacji pracy własnej

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Ekspert ds. Compliance

Odpowiedzialność i zadania:

 • Rozwój efektywnego systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz utraty reputacji Banku, w tym efektywne zarządzanie ekspozycją Banku z tytułu ww. ryzyk w kontekście bieżącej i przyszłej działalności Banku
 • Zapewnienie realizacji obowiązków Banku w zakresie udzielania finansowania członkom organów Banku lub osobom zajmującym stanowisko kierownicze w Banku oraz podmiotom powiązanym z nimi organizacyjnie lub kapitałowo
 • Zapewnienie zgodności regulacji wewnętrznych z zakresu działania Departamentu Zgodności z przepisami prawa i standardami rynkowymi
 • Zapewnienie terminowego i jakościowego opiniowania regulacji wewnętrznych, nowych produktów, projektów realizowanych w Banku pod kątem ryzyka braku zgodności oraz ryzyka utraty reputacji wraz z wydawaniem opinii w tym zakresie
 • Wydawanie opinii w zakresie polityki upominkowej, konfliktu interesów, działalności konkurencyjnej, działalności sponsoringowej
 • Identyfikowanie i ocena ryzyka utraty reputacji w kontekście współpracy z klientami i partnerami biznesowymi
 • Udział w procesie rozpatrywania reklamacji, analizowanie przyczyn i obszarów powstawania reklamacji
 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i szkolenie pracowników z zakresu compliance, w tym aktywne budowanie kultury compliance w BGK

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe: ekonomia, finanse, prawo
 • 5 lata doświadczenia w obszarze compliance, audytu lub prawnym
 • Bardzo dobra znajomość procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności i ryzykiem utraty reputacji, produktów oraz procesów bankowych, prawa bankowego, w tym wymogów nadzorczych w zakresie udzielania finansowania członkom organów lub osobom zajmującym stanowisko kierownicze, a także podmiotom powiązanym z nimi organizacyjnie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Certyfikat/dyplom potwierdzający znajomość zarządzania ryzykiem
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel i PowerPoint – poziom średniozaawansowany
 • Komunikatywność, umiejętność formułowania argumentów i prezentacji wniosków
 • Analityczne myślenie, umiejętność współpracy i organizacji pracy własnej

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne