Ta oferta pracy jest nieaktualna od 4 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Ekspert ds. działalności gospodarczej

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 15.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Konfederacja Lewiatan

  Konfederacja Lewiatan jest wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiegamy o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dbamy o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego.

  Konfederacja Lewiatan zrzesza ponad 4000 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Jako jedyna polska organizacja pracodawców ma stałe przedstawicielstwo w Brukseli i należy do BUSINESSEUROPE - największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. 

  Ekspert ds. działalności gospodarczej

  Miejsce pracy: Warszawa

  Cele i główne zadania dla osoby na tym stanowisku: 

  • monitorowanie i analiza zmian legislacyjnych, krajowych jak i unijnych, w obszarze prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i krajach UE;
  • przygotowywanie i udzielanie informacji na temat wybranych bieżących zagadnień i problematyki związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz krajach UE;
  • przygotowywanie tekstów publicystycznych dotyczących bieżących zagadnień o charakterze gospodarczym na potrzeby zespołu KL oraz członków KL.

  Wymagane kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje: 

  • wykształcenie wyższe z zakresu prawa, nauk społecznych lub ekonomii;
  • umiejętność syntetycznego formułowania myśli;
  • znajomość bieżących zagadnień i problematyki związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce;
  • znajomość bieżących zagadnień i problematyki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w krajach UE;
  • znajomość kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej przepisów, w tym ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dot. usług na rynku wewnętrznym oraz ustawy Prawo przedsiębiorców oraz procedur obowiązujących przedsiębiorców w związku z nimi;
  • proaktywność i wysokie standardy efektywności pracy, zdolność do samodzielnego organizowania pracy i zadań;
  • zdolność dostrzegania szerokiego kontekstu zjawisk społecznych i gospodarczych, dobre rozumienie procesów gospodarczych i funkcjonowania przedsiębiorstw;
  • doświadczenie w tworzeniu tekstów publicystycznych i specjalistycznych o tematyce gospodarczej;
  • umiejętność pracy w ramach ściśle określonych terminów;
  • dokładność, precyzja i umiejętność jasnego komunikowania się.

  Oferujemy: 

  • pracę na pełnym etacie;
  • pakiet opieki medycznej;
  • możliwość intensywnego rozwoju i specjalizacji;
  • bardzo ciekawe wyzwania zawodowe;
  • pracę w przyjaznym zespole, w stabilnej, prestiżowej organizacji.

  CV proszę przesyłać poprzez przycisk Aplikuj.

   Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.


  Prosimy o dołączenie klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (włączając fotografię zamieszczoną w CV) przez administratora danych Konfederacja Lewiatan z siedzibą ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa dla celów prowadzenia rekrutacji, w której biorę udział.

  Oświadczam, że administrator danych osobowych spełnił w stosunku do mnie obowiązek informacyjny wynikający z przepisów prawa.”

  Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dołączenie klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (włączając fotografię zamieszczoną w CV) przez administratora danych Konfederacja Lewiatan z siedzibą ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa dla celów prowadzenia przyszłych rekrutacji, w tym na przesyłanie mi ofert pracy.”

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Konfederacja Lewiatan z siedzibą ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa

  Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów udziału w procesie rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują, a w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody, również dla celów przyszłych rekrutacji.

  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda, jak również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (art. 221).

  Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie.

  Cofnięcie zgody powoduje, że Państwa udział w procesach rekrutacji nie będzie możliwy.

  Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty współpracujące.

  Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacji, w którym biorą Państwo udział, a w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody również przez czas trwania przyszłych rekrutacji (nie dłużej niż przez 24 miesiące), w każdym razie nie dłużej niż do dnia wycofania zgody.

  Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek Państwa udziału w procesie rekrutacji.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.