Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Ekspert ds. Eksploatacji Morskich Farm Wiatrowych w Departamencie Eksploatacji Energetyki Wiatrowej

PGE Energia Odnawialna S.A.O firmie

 • Szczecin

  Szczecin, zachodniopomorskie
 • Ogłoszenie wygasło 20 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • ekspert

Twój zakres obowiązków

 • Uczestnictwo w realizacji zadań związanych z trwającym procesem inwestycyjnym morskich farm wiatrowych w zakresie powiązanym z obszarem O&M

 • Aktywny udział w tworzeniu organizacji, która po zakończeniu procesu inwestycyjnego będzie zajmowała się eksploatacją morskich farm wiatrowych

 • Opracowanie standardów i dobrych praktyk obejmujących udział zasobów O&M w procesie inwestycyjnym

 • Aktywna rola w tworzeniu koncepcji i strategii eksploatacji morskich farm wiatrowych z uwzględnieniem aktualnych zasobów i struktur eksploatacji farm wiatrowych lądowych

 • Czynny udział w tworzeniu, negocjowaniu, a w przyszłości również, egzekwowaniu i rozliczaniu kontraktów związanych z morskimi elektrowniami wiatrowymi w zakresie obszaru O&M

 • Opracowywanie dobrych praktyk i strategii negocjacji warunków kontraktów na dostawę i serwisowanie morskich turbin wiatrowych oraz innych kluczowych komponentów infrastruktury MFW

 • Prowadzenie monitoringu rynku O&M pod kątem dostawców usług, urządzeń, części i narzędzi związanych z eksploatacją morskich elektrowni wiatrowych oraz morskiej i lądowej infrastruktury elektroenergetycznej

 • Prowadzenie cyklicznych analiz związanych z kosztami eksploatacji i proponowanie rozwiązań optymalizacyjnych

 • Czynny udział w opracowaniu dokumentacji związanej z obszarem O&M wymaganej w ramach procedur korporacyjnych

 • Czynny udział w procesie przejmowania elektrowni wiatrowych do eksploatacji pod kątem spełnienia określonych wymagań, a następnie udział w całościowym procesie inspekcyjnym związanym z zakończeniem gwarancji

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany profil: elektroenergetyka lub mechanika)

 • Co najmniej 3 lata doświadczenia w przygotowaniu, realizacji i/lub eksploatacji projektów w branży morskich farm wiatrowych

 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 • Umiejętność analitycznego myślenia

 • Aktywne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa, samodzielność i kreatywność

 • Dbałość o szczegóły, terminowość i odpowiedzialność

 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji i efektywnej pracy w zespole

 • Dobra organizacja pracy, w tym umiejętność pracy wielozadaniowej

 • Doświadczenie w zakresie zawierania umów na zakup, dostawę oraz serwis morskich turbin wiatrowych

 • Znajomość zagadnień O&M morskich farm wiatrowych – perspektywa strategiczna i operacyjna

 • Praktyczna wiedza z zakresu serwisowania morskich turbin wiatrowych

 • Znajomość norm i standardów technicznych w branży morskich farm wiatrowych lub ropy i gazu

 • Umiejętność budowania pozytywnych relacji w zespole i współpracy na różnych szczeblach organizacji

 • Biegła obsługa komputera z oprogramowaniem MS Office (Word, Excel, Power Point)

Mile widziane

 • Doświadczenie w projekcie offshore z perspektywy technical back-office

 • Doświadczenie w prowadzeniu surveillance center farmy wiatrowej

 • Doświadczenie w projekcie offshore z perspektywy firmy doradczej, dostawcy technologii lub innej firmy usługowej

 • Doświadczenie w transporcie i instalacji morskich turbin wiatrowych

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego

 • Szansę na udział w unikalnych projektach inwestycyjno-rozwojowych

 • Możliwość gromadzenia doświadczeń również z obszarów onshore O&M i PV O&M

 • Atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający czytelny system premiowy

 • Szeroki pakiet świadczeń dodatkowych

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • opieka stomatologiczna

 • program emerytalny

 • karty przedpłacone

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

PGE Energia Odnawialna S.A.

PGE Energia Odnawialna S.A. jest spółką zależną PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - największego holdingu energetycznego działającego na polskim rynku i jednego z największych podmiotów tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii oraz świadczeniem Regulacyjnych Usług Systemowych.

Przewiń do profilu firmy

Miejsce pracy

Warszawa lub Szczecin

Oferty kandydatów prosimy przesyłać do dnia 23 kwietnia 2021r.