Oferta pracy

Ekspert ds. Geologii inżynierskiej

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY sp. z o.o.

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 142b

Warszawa

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.  CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

W związku z dynamicznym rozwojem, Biuro Strategii i Planowania, Projektowania i Inżynierii Podprogramu Kolejowego spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Ekspert ds. Geologii inżynierskiej

Czym będziesz się zajmować:

 • Uzgadnianie projektów robót geologicznych i programów badań podłoża;
 • Merytoryczny odbiór dokumentacji projektowej w zakresie geologiczno-inżynierskim, hydrogeologicznym i geotechnicznym;
 • Współpraca z Wykonawcami dokumentacji projektowej w ramach Zespołów zintegrowanych;
 • Kontrola postępu prac;
 • Nadzorowanie prac i robót terenowych;
 • Weryfikacja i zarządzanie zgodnością opracowywanych dokumentów ze standardami firmy;
 • Uczestnictwo we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w przygotowaniu Specyfikacji Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie geologii, hydrogeologii i geotechniki;
 • Analizowanie, gromadzenie i tworzenie danych;
 • Współpraca z innymi jednostkami spółki oraz interesariuszami zewnętrznymi;
 • Realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego.

Czego oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu geologii lub geotechniki;
 • Uprawnienia geologiczne kategorii VI i/lub VII;
 • Doświadczenie zawodowe: minimum 10 lat w przygotowaniu i opiniowaniu opracowań z zakresu rozpoznania i badań podłoża gruntowego;
 • Posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki obejmującej metodykę wierceń i sondowań, badań geofizycznych, badań laboratoryjnych gruntów i skał oraz analizę i interpretację wyników badań zgodnie z obowiązującymi normami;
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących zagadnień z dziedziny geologii, ochrony środowiska i budownictwa;
 • Znajomość obsługi oprogramowania specjalistycznego oraz oprogramowania GIS i CAD;
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – minimum na poziomie B2;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Dokładność, wnikliwość, skrupulatność i systematyczność;
 • Umiejętność jasnego formułowania wniosków;
 • Dobra organizacja pracy, ze szczególnym naciskiem na jakość i terminowość;
 • Kreatywność i elastyczność;
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie projektów liniowych infrastrukturalnych;
 • Mile widziane doświadczenie w technologiach BIM.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole;
 • Udział w największym projekcie infrastrukturalnym w Polsce o międzynarodowym znaczeniu;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Szkolenia i możliwość rozwoju;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Dworca Zachodniego.

Ogłoszenie archiwalne