Ta oferta pracy jest nieaktualna od 52 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Ekspert ds. Hydrologii

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 02.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
   
  PGE EJ 1 sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE będącej jednym z liderów sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. 
  PGE EJ 1 sp. z o.o. jest spółką celową, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka będzie realizowała wszelkie działania w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej i formalno-prawnej, związane z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.
   
  Obecnie PGE EJ 1 sp. z o.o.
   
  poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Ekspert ds. Hydrologii

  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr Ref: BALiŚ/08/2018

   Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • Przygotowywanie zakresów oraz wstępnych metodyk badań hydrologicznych oraz założeń do modelowania
  • Analiza raportów i danych hydrologicznych, przygotowywanie opinii
  • Udział w pracach odbiorowych z zakresu badań wód śródlądowych i morskich, w tym monitoringu wód oraz prac studialnych
  • Wizyty terenowe na obszarach badań
  • Udział w pracach nad raportami o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz lokalizacyjnymi
  • Interpretacja i opracowywanie materiałów dotyczących hydrologii na potrzeby procedur środowiskowych i lokalizacyjnych
  • Uczestnictwo w spotkaniach projektowych wewnętrznych i zewnętrznych
  • Współpraca z innymi komórkami merytorycznymi 

  Profil idealnego kandydata:

  • Wykształcenie wyższe – hydrologia, ochrona/inżynieria środowiska, oceanografia lub pokrewne
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B2) w mowie i piśmie, w tym języka specjalistycznego w zakresie hydrologii i oceanografii
  • Minimum 8 lat doświadczenia zawodowego
  • Doświadczenie w wykonywaniu ekspertyz i opracowań hydrologicznych
  • Doświadczenie w zakresie prowadzenia pomiarów hydrometrycznych
  • Doświadczanie w zakresie wykonywania oceny stanu wód powierzchniowych
  • Znajomość prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie gospodarowania wodami
  • Znajomość zagadnień z zakresu fizyki morza
  • Znajomość zagadnień związanych z modelowaniem procesów hydrodynamicznych w strefie brzegowej morza
  • Prawo jazdy kat. B
  • Umiejętność pracy w zespole

  Dodatkowymi atutami będą:

  • Znajomość obsługi i zastosowań aplikacji typu GIS
  • Znajomość oprogramowania ESRI Arcgis
  • Doświadczenie w modelowaniu hydrologicznym
  • Znajomość polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa atomowego
  • Znajomość wymagań regulacyjnych (licencyjnych) MAEA dla projektów budowy elektrowni jądrowych
  • Doświadczenie w realizacji projektów jądrowych
  • Znajomość zasad uzyskiwania decyzji organów regulacyjnych za granicą dla projektu jądrowego

  Ze swojej strony gwarantujemy:

  • Możliwości rozwoju zawodowego
  • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym
  • Benefity pozapłacowe
  Oferty kandydatów zawierające cv, list motywacyjny proszę przesyłać
   
  do dnia 2 grudnia klikając w przycisk:
  aplikuj
  I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE EJ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542), przy ul. Mokotowskiej 49. 
  II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE EJ 1 sp. z o.o. pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
  III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres danych wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
  V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w  celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane, a także mogą być udostępniane wybranym spółkom GK PGE zaangażowanym w proces rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.
  IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
   
  Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.