Oferta pracy

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Ekspert ds. Kontroli Operacyjnej i Identyfikacji Ryzyka

BNP Paribas Bank Polska S.A.O firmie

 • Kraków, małopolskie

 • Ważna jeszcze 23 dni
  do: 08 maj 2021
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Ekspert
BNP PARIBASBank zmieniającego się świata
Ekspert ds. Kontroli Operacyjnej i Identyfikacji Ryzyka
miejsce pracy Kraków
Nasz charakter

BNP Paribas to bank zmieniającego się świata i jeden z największych banków w Polsce. Oprócz szeregu produktów finansowych oferujemy Ci także pracę. Wiemy, jak rozwijać Twoją karierę. Mamy szereg benefitów, które pozwolą pracować Ci w przyjaznym środowisku. Słuchamy, to jedna z naszych najważniejszych cech. Chcesz i lubisz zmieniać? Dołącz do nas.

Twój charakter

 • wykształcenie wyższe;
 • przynajmniej 10-letnie doświadczenie w bankowości;
 • znajomość instrumentów finansowych i usług bankowych oraz wiedza o funkcjonowaniu bankowych narzędzi i systemów informatycznych;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office, mile widziana znajomość MS SQL;
 • umiejętność hierarchizacji zadań oraz analitycznego i krytycznego myślenia;
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, dokładność i rzetelność;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
 • łatwość szybkiego uczenia się;
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego.

Charakter
Twojej pracy

 • zadania z zakresu identyfikacji, komunikacji i raportowania ryzyka operacyjnego, z uwzględnieniem ewidencji zdarzeń operacyjnych oraz regularnej oceny ryzyka operacyjnego zgodnie ze standardem obowiązującym w Grupie BNP Paribas;
 • udział w procesie regularnego przeglądu jakości i kompletności zarejestrowanych zdarzeń operacyjnych;
 • wsparcie dla administracji bazy zdarzeń operacyjnych;
 • opiniowanie, konsultacje oraz kontrola operacyjna w zakresie przeciwdziałania nadużyciom;
 • udział w procesie wdrażania i aktualizacji oraz realizacji i raportowania zestawu specjalistycznych kontroli operacyjnych zgodnie ze standardem obowiązującym w Grupie BNP Paribas;
 • udział w zadaniach z zakresu wsparcia i koordynacji w ramach struktury funkcji kontroli operacyjnej w Banku;
 • udział w procesie konsultacji, monitorowania i raportowania związanego z procesem akceptacji i wdrażania w Banku nowych produktów i usług;
 • udział w procesie promowania w Banku wiedzy dotyczącej ewidencji zdarzeń operacyjnych, oceny ryzyka oraz kontroli operacyjnej.

Masz jak w Banku
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych; 
 • możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku;
 • realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów.

I jeszcze kilka słów o plusach pracy z nami – bo jest tego naprawdę sporo:

KAFETERIA MY BENEFIT
To TWÓJ czas wolny. Decyduj, jak chcesz go wykorzystać. Jest co robić.
KARTA MULTISPORT
Nie trzymaj jej bezczynnie w portfelu. Bierz bliskich i spędzaj czas aktywnie.
FITQBE
Kondycja, samopoczucie i pasje są równie ważne. Rozwijaj się i dbaj o nie.
UPOMINKI DLA DZIECI Z OKAZJI DNIA DZIECKA
Pamiętasz o Dniu Dziecka? My zawsze.
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE I NNW
Twoi bliscy są częścią naszej rodziny. Zadbajmy o nich.
PRACUJ Z CHARAKTEREM

CV powinno zawierać dane wskazane w art.221§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych).

Zamieszczając w CV inne dane, w szczególności dane wrażliwe (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,  przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) oraz naciskając przycisk Aplikuj i przesyłając CV - wyrażasz  zgodę na przetwarzanie przez Bank w procesie rekrutacji innych danych, w tym danych wrażliwych.

BNP Paribas to bank zmieniającego się świata i jeden z największych banków w Polsce. Oprócz szeregu produktów finansowych oferujemy Ci także pracę. Wiemy, jak rozwijać Twoją karierę. Mamy szereg benefitów, które pozwolą pracować Ci w przyjaznym środowisku. Słuchamy, to jedna z naszych najważniejszych cech. Chcesz i lubisz zmieniać? Dołącz do nas.

Ekspert ds. Kontroli Operacyjnej i Identyfikacji RyzykaNumer ref.: EKOIR/173410/Kraków/KW
 • zadania z zakresu identyfikacji, komunikacji i raportowania ryzyka operacyjnego, z uwzględnieniem ewidencji zdarzeń operacyjnych oraz regularnej oceny ryzyka operacyjnego zgodnie ze standardem obowiązującym w Grupie BNP Paribas;
 • udział w procesie regularnego przeglądu jakości i kompletności zarejestrowanych zdarzeń operacyjnych;
 • wsparcie dla administracji bazy zdarzeń operacyjnych;
 • opiniowanie, konsultacje oraz kontrola operacyjna w zakresie przeciwdziałania nadużyciom;
 • udział w procesie wdrażania i aktualizacji oraz realizacji i raportowania zestawu specjalistycznych kontroli operacyjnych zgodnie ze standardem obowiązującym w Grupie BNP Paribas;
 • udział w zadaniach z zakresu wsparcia i koordynacji w ramach struktury funkcji kontroli operacyjnej w Banku;
 • udział w procesie konsultacji, monitorowania i raportowania związanego z procesem akceptacji i wdrażania w Banku nowych produktów i usług;
 • udział w procesie promowania w Banku wiedzy dotyczącej ewidencji zdarzeń operacyjnych, oceny ryzyka oraz kontroli operacyjnej.
 • wykształcenie wyższe;
 • przynajmniej 10-letnie doświadczenie w bankowości;
 • znajomość instrumentów finansowych i usług bankowych oraz wiedza o funkcjonowaniu bankowych narzędzi i systemów informatycznych;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office, mile widziana znajomość MS SQL;
 • umiejętność hierarchizacji zadań oraz analitycznego i krytycznego myślenia;
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, dokładność i rzetelność;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
 • łatwość szybkiego uczenia się;
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego.
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych; 
 • możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku;
 • realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów.

Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”)  z siedzibą w Warszawie (01‑211), ul. Kasprzaka 2. 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 • wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie w Banku lub innej spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej do której należy Bank BNP Paribas Polska S.A (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie pozostałych danych),
 • przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • spółki z grupy kapitałowej BNP Paribas. Szczegółowy wykaz dotyczący tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku (https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce) oraz w oddziałach Banku,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Banku w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT,
 • firma medyczna współpracująca z Bankiem w zakresie wykonywania wstępnych badań lekarskich.

 

Bank przekazuje Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe są przekazywane do Indii, USA oraz Izraela na podstawie wiążących reguł korporacyjnych tj. Zasad korporacyjnych w sprawach kadrowych (BCR), Standardowych Klauzul Umownych wydanych przez Komisję Europejską oraz decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Z dokumentami, na podstawie których dochodzi do transferu danych, można zapoznać się na stronie http://b2e.group.echonet/pid113970-lid11/regulacje-dotycza-ce-rodo.html.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w systemie rekrutacji przez okres rekrutacji oraz 30 dni licząc od daty zatrudnienia

W przypadku rezygnacji z podjęcia zatrudnienia w Banku profil kandydata usuwany jest z systemu rekrutacji w przeciągu 14 dni licząc od daty  zawiadomienia Banku o rezygnacji.

 

Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w aktualnych i dalszych procesach rekrutacyjnych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO).

 

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Bank przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 

Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: [email protected].

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank)
i podmioty z Grupy BNP Paribas (o jakich jest mowa w przekazanej przez Bank informacji)  moich danych osobowych oraz danych osobowych członków mojej rodziny zawartych w mojej aplikacji złożonej w systemie rekrutacji  w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu zatrudnienia. Zgoda obowiązuje przez przyjęty przez Bank okres wskazany w dokumencie  informacyjnym lub do odwołania.”

CV powinno zawierać dane wskazane w art.221§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych).

Zamieszczając w CV inne dane, w szczególności dane wrażliwe (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,  przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) oraz naciskając przycisk Aplikuj i przesyłając CV - wyrażasz  zgodę na przetwarzanie przez Bank w procesie rekrutacji innych danych, w tym danych wrażliwych.

Ogłoszenie archiwalne