Oferta pracy

Ekspert ds. kontrolingu kosztów i nakładów

PGE Baltica Sp. z o.o.

PGE Baltica Sp. z o.o.

Mokotowska 49

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Monitorowanie i raportowanie wykonania budżetów/planów inwestycyjnych i finansowych projektów/spółek,

 • Analityka wykonania poszczególnych kosztów rodzajowych i w układzie kalkulacyjnych,

 • Analiza kosztów pod względem dopasowania do odpowiedniego budżetu, możliwości ich aktywowania, ujęcia podatkowego,

 • Weryfikacja zgodności wydatków z aktualnym budżetem, raportowanie odchyleń od budżetu, w ujęciu kasowym i memoriałowym, wprowadzanie budżetów do SAP PS

 • Zbieranie danych do kalkulacji rezerw z obszarów merytorycznych odpowiedzialnych za dane budżety

 • Tworzenie struktur kontrolingowych, nowych MPK, PSP/WBS

 • Weryfikacja prawidłowości księgowań w SAP CO

 • Weryfikacja formalna i rachunkowa PR, PO, PZ, PK na rezerwy

 • Raportowanie zarządcze, analityka wskaźnikowa wyników, analizy finansowe ad hoc

 • Prognozy kosztów i nakładów krótko i długoterminowe

 • Udział w planowaniu finansowym

 • Udział w konsolidacji wyniku finansowego segmentu

 • Tworzenie i wdrażanie rozwiązań optymalizujących i automatyzujących raportowanie

 • Przygotowywanie prezentacji dla kierownictwa o wynikach finansowych segmentu/projektów

 • Wsparcie innych pracowników w zespole w ich codziennych obowiązkach.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe w obszarze finansów i/lub ekonomii i/lub zarządzania lub pokrewnych

 • Min 2 –letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

 • Bardzo dobra wiedza z zakresu rachunkowości w szczególności w zakresie kont księgi głównej

 • Dobra znajomość zasad kapitalizacji wydatków zgodnie z MSSF oraz MSR

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym

 • Znajomość sposobu kalkulacji kluczowych wskaźników finansowych

 • Znajomość zasad sporządzania bilansu, rachunku wyników oraz cash flow

 • Znajomość oraz doświadczenie obsłudze systemu SAP, w szczególności z takimi modułami jak PS, CO, FI.

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel oraz Power P na poziome zaawansowanym

 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, wyciągania wniosków wraz ze zdolnością prezentacji i uzasadniania przygotowanych przez siebie analiz

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, samodzielność, inicjatywa, energia

 • Terminowość, dokładność i skrupulatność

 • Odpowiedzialność za powierzone zadania, gotowość do dalszej nauki i rozwoju

 • Umiejętność pracy z wszechstronnymi, zróżnicowanymi zadaniami

 • Zaangażowanie

Mile widziane

 • Znajomość innego języka obcego

 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku w obszarze kontrolingu

To oferujemy

 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego

 • Uczestnictwo w budowie nowoczesnej organizacji

 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery

 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym

 • Pracę w multidyscyplinarnym międzynarodowym zespole

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • owoce

 • opieka stomatologiczna

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dodatkowy urlop

PGE Baltica Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego. Gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Stale się zmieniamy, by realizować nasze strategiczne cele, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce.

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE, który zakłada w pierwszej kolejności budowę trzech farm wiatrowych:

• Elektrowni Wiatrowej Baltica 1 – do 896 MW mocy zainstalowanej, termin realizacji do 2040 roku.

• Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 – do 1498 MW mocy zainstalowanej, termin realizacji: do 2030 roku.

• Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 – do 1045 MW mocy zainstalowanej, termin realizacji do 2026 roku.

Więcej informacji na stronie www.

Przewiń do profilu firmy