Oferta pracy

Ekspert ds. Kontrolingu

PGE Baltica Sp. z o.o.

PGE Baltica Sp. z o.o.

Mokotowska 49

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Przeprowadzanie kontrolingowego zamknięcia miesiąca

 • Tworzenie PK na rezerwy i rozliczenia międzyokresowe, zamówień w SAP MM, PZ, OT, LT

 • Wprowadzanie/tworzenie kontraktów w SAP, wprowadzanie nowych i modyfikacja aktualnych kontrahentów figurujących w SAP

 • Weryfikacja merytoryczna, formalna i biznesowa zamówień w SAP MM, weryfikacja zgodności wydatków z budżetem

 • Obsługa modułów PS, EOD, OFZ, CO, FI, MM, AA, BW, FC

 • Udział w opracowywaniu planów inwestycyjnych i finansowych, ocena i kwalifikacja wydatków pod względem możliwości ich aktywowania

 • Współpraca z audytorami oraz biegłymi w zakresie badania wstępnego i końcowego sprawozdań finansowych

 • Wprowadzanie nowych indeksów materiałowych, nowych masek i elementów PSP, struktur projektów oraz zarządzanie nimi w module PS

 • Raportowanie stopnia wykonania budżetu, monitorowanie i raportowanie odchyleń od budżetu, w ujęciu kasowym i memoriałowym

 • Udział w konsolidacji wyniku finansowego segmentu

 • Przygotowywanie prezentacji dla kierownictwa o wynikach finansowych segmentu

 • Tworzenie i wdrażanie rozwiązań racjonalizatorskich i usprawniających procesy księgowo-kontrolingowe oraz testy tych rozwiązań w systemie SAP

 • Analizy finansowe ad hoc

 • Wsparcie innych pracowników w zespole w ich codziennych obowiązkach

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe w obszarze finansów i/lub ekonomii i/lub zarządzania

 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków

 • Wiedza z zakresu zasad kapitalizacji wydatków zgodnie z MSSF oraz MSR, umiejętność zastosowania i wyliczania zobowiązań leasingowych wg MSSF 16

 • Znajomość kluczowych wskaźników finansowych i rachunkowości zarządczej

 • Znajomość zasad sporządzania bilansu, rachunku wyników oraz cash flow, oraz ewidencji poza-bilansowej

 • Znajomość oraz doświadczenie obsłudze systemu SAP, w szczególności takich modułów jak PS, CO FI, AA, BW, MM, mile widziana znajomość modułu RE

 • Umiejętność obsługi komputera (bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel na poziome zaawansowanym)

 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, wyciągania wniosków wraz ze zdolnością prezentacji i uzasadniania przygotowanych przez siebie analiz

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej

 • Terminowość, dokładność i skrupulatność,

 • Odpowiedzialność za powierzone zadania

 • Inicjatywa w działaniu

 • Umiejętność pracy pod presją czasu

 • Dobra znajomość języka angielskiego – warunek konieczny

Mile widziane

 • Znajomość innego języka obcego

 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku w obszarze kontrolingu

To oferujemy

 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego

 • Uczestnictwo w budowie nowoczesnej organizacji

 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery

 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym

 • Pracę w multidyscyplinarnym międzynarodowym zespole

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • owoce

 • opieka stomatologiczna

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dodatkowy urlop

PGE Baltica Sp. z o.o.

PGE Baltica sp. z o.o. jest spółką celową, odpowiedzialną za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Spółka odpowiada za wszelkie działania w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej i formalno-prawnej, związane z budową morskich farm wiatrowych. Spółka jest częścią Grup Kapitałowej PGE – jednej z największych z sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

PGE Baltica sp. z o.o. jest w fazie rozbudowy kompetencji oraz zespołu, niezbędnych do realizacji projektów inwestycyjnych o tak dużej skali.

Przewiń do profilu firmy

W przypadku wysłania aplikacji w odpowiedzi na ofertę pracy, Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Baltica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 49. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – także w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Z informacją o tym, jak przetwarzamy dane osobowe w procesach rekrutacyjnych zapoznać można się pod linkiem oraz w formularzu aplikacyjnym przed przekazaniem danych.

https://www.gkpge.pl/pge-baltica/content/download/64020/file/klauzula-informacyjna-dla-kandydata-do-pracy-w-pge-baltica-sp-z-oo.pdf