Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ul. M. Kasprzaka 25.  Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: [email protected], pod numerem telefonu: +48 22 589 40 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: [email protected],  pod nr telefonu: + 48 22 230 23 03 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Ekspert ds. likwidacji szkód majątkowych

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń WzajemnychO firmie

 • mazowieckie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 12 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest zakładem ubezpieczeń należącym do Grupy Kapitałowej PGNiG

Ekspert ds. likwidacji szkód majątkowych

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za samodzielne ustalanie odpowiedzialności polisowej z tytułu ubezpieczeń majątku, wyliczenie należnego odszkodowania i przygotowanie decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu będzie udzielała dużego wsparcia w procesie likwidacji szkód majątkowych.

 • prowadzenie procesu likwidacji szkód w ramach ubezpieczeń majątkowych,
 • ustalanie zakresu odpowiedzialności; gromadzenie i analiza informacji o szkodzie wraz z zabezpieczeniem praw regresowych,
 • ocena zasadności roszczeń odszkodowawczych,
 • zastosowanie wewnętrznych regulacji, uwarunkowań prawnych i orzecznictwa sądowego z zakresu ubezpieczeń i odszkodowań w przedstawianych opiniach i podejmowanych decyzjach,
 • wnioskowanie o wykonanie opinii i ocen technicznych przez Rzeczoznawców,
 • współdziałanie z organami policji, prokuratury, straży granicznej, celnej, straży pożarnej itp. w zakresie niezbędnym dla potrzeb obsługi likwidacyjnej szkód,
 • formułowanie decyzji odszkodowawczych wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem,
 • akceptacja wypłat odszkodowań w szkodach zgodnie z udzielonym zakresem pełnomocnictwa,
 • rozpatrywanie reklamacji, przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych,
 • wnioskowanie dotyczące usprawnień w zakresie obsługi szkodowej,
 • podejmowanie decyzji w zakresie powierzonych kompetencji z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów dotyczących kosztów bezpośredniej obsługi likwidacyjnej szkód.
Wymagania:
 • 4-5 lat doświadczenia w pełnej likwidacji szkód majątkowych (niekomunikacyjnych),
 • doświadczenie z zakresu likwidacji szkód OC w życiu prywatnym,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie likwidacji szkód,
 • znajomość obsługi regresów,
 • ogólna znajomość technologii w budownictwie bardzo mile widziana,
 • umiejętność sporządzania kosztorysów uproszczonych (uproszczona likwidacja szkód),
 • obsługa pakietu MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • pro aktywność w proponowaniu usprawnień, rozwiązań, optymalizacji procesów. Zaangażowanie, nastawienie na realizację celów,
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
Oferujemy:
 • umowę o pracę (praca jednozmianowa);
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się towarzystwie;
 • możliwość rozwoju zawodowego; szkolenia; kursy
 • pracowniczy pakiet ubezpieczeń;
 • opiekę medyczną
 • kartę Multisport

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) klikając w przycisk aplikowania do dnia 24 marca 2020r.

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych moich danych osobowych zamieszczonych w moich dokumentach rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny) a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku rekrutacji dla celów niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”


Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest zakładem ubezpieczeń należącym do Grupy Kapitałowej PGNiG

Ekspert ds. likwidacji szkód majątkowych

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za samodzielne ustalanie odpowiedzialności polisowej z tytułu ubezpieczeń majątku, wyliczenie należnego odszkodowania i przygotowanie decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu będzie udzielała dużego wsparcia w procesie likwidacji szkód majątkowych.

 • prowadzenie procesu likwidacji szkód w ramach ubezpieczeń majątkowych,
 • ustalanie zakresu odpowiedzialności; gromadzenie i analiza informacji o szkodzie wraz z zabezpieczeniem praw regresowych,
 • ocena zasadności roszczeń odszkodowawczych,
 • zastosowanie wewnętrznych regulacji, uwarunkowań prawnych i orzecznictwa sądowego z zakresu ubezpieczeń i odszkodowań w przedstawianych opiniach i podejmowanych decyzjach,
 • wnioskowanie o wykonanie opinii i ocen technicznych przez Rzeczoznawców,
 • współdziałanie z organami policji, prokuratury, straży granicznej, celnej, straży pożarnej itp. w zakresie niezbędnym dla potrzeb obsługi likwidacyjnej szkód,
 • formułowanie decyzji odszkodowawczych wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem,
 • akceptacja wypłat odszkodowań w szkodach zgodnie z udzielonym zakresem pełnomocnictwa,
 • rozpatrywanie reklamacji, przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych,
 • wnioskowanie dotyczące usprawnień w zakresie obsługi szkodowej,
 • podejmowanie decyzji w zakresie powierzonych kompetencji z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów dotyczących kosztów bezpośredniej obsługi likwidacyjnej szkód.
Wymagania:
 • 4-5 lat doświadczenia w pełnej likwidacji szkód majątkowych (niekomunikacyjnych),
 • doświadczenie z zakresu likwidacji szkód OC w życiu prywatnym,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie likwidacji szkód,
 • znajomość obsługi regresów,
 • ogólna znajomość technologii w budownictwie bardzo mile widziana,
 • umiejętność sporządzania kosztorysów uproszczonych (uproszczona likwidacja szkód),
 • obsługa pakietu MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • pro aktywność w proponowaniu usprawnień, rozwiązań, optymalizacji procesów. Zaangażowanie, nastawienie na realizację celów,
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
Oferujemy:
 • umowę o pracę (praca jednozmianowa);
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się towarzystwie;
 • możliwość rozwoju zawodowego; szkolenia; kursy
 • pracowniczy pakiet ubezpieczeń;
 • opiekę medyczną
 • kartę Multisport

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) klikając w przycisk aplikowania do dnia 24 marca 2020r.

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych moich danych osobowych zamieszczonych w moich dokumentach rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny) a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku rekrutacji dla celów niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Ogłoszenie archiwalne