Oferta pracy

Ekspert ds. modeli ryzyka kredytowego

ING Bank Śląski S.A.

 • Łódź

  Łódź, łódzkie
 • ogłoszenie wygasło 4 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • ekspert
 • rekrutacja zdalna

Technologie, których używamy

Wymagane

 • SQL

 • SAS

Mile widziane

 • R

 • Python

O projekcie

W naszym zespole zajmujemy się budową i utrzymaniem modeli ryzyka kredytowego traktowanymi jako narzędzie wspierające proces zarządzania ryzykiem. Modele, którymi się opiekujemy, służą zarówno do wyznaczania poziomu kapitału regulacyjnego, do kalkulacji odpisów aktualizujących (rezerw), jak i do wspierania procesów biznesowych. Praca nad modelami opiera się w głównej mierze na statystycznej analizie danych. Istotny w naszej pracy jest również aspekt regulacyjny. Naszymi działaniami wspieramy jednostki biznesowe, współpracujemy również z klientami wewnętrznymi (walidacja i audyt) oraz z interesariuszami zewnętrznymi, jak Grupa ING NV, audytorzy zewnętrzni i nadzór bankowy. Wszystko po to, aby dzięki modelom utrzymać profil ryzyka portfeli kredytowych na określonym, bezpiecznym poziomie.

Oferujemy możliwość pracy zdalnej.

Twój zakres obowiązków

 • budowa modeli ryzyka kredytowego, w tym zgodnych z wymogami IFRS9 oraz IRB

 • analiza jakości działania modeli, wskazywanie kierunku ich rozwoju i poprawy

 • zarządzanie ryzykiem modeli zapewniające odpowiedni monitoring procesów ich budowy i użycia, zgodność z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi

 • interakcje z interesariuszami (użytkownicy biznesowi, walidacja, KNF)

Nasze wymagania

 • przynajmniej 5 lat doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego w ujęciu regulacyjnym (PD, EAD, LGD, stress testy) i/lub nieregulacyjnym

 • stopień akademicki (mgr lub doktor) w zakresie ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki, fizyki

 • znajomość regulacji oraz technik z obszaru modelowania ryzyka kredytowego (IRB, CRR, EBA GL, IFRS9 i rekomendacje KNF)

 • doświadczenie w programowaniu w SAS lub podobnych narzędziach (SQL, Python, R)

 • znajomość zasad zarządzania ryzykiem kredytowym

 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia

 • odpowiedzialność za realizowane zadania

 • komunikatywność, entuzjazm, determinacja, umiejętność pracy w dynamicznym otoczeniu

 • zaawansowana znajomość j. angielskiego - poziom C1

Mile widziane

 • praktyczna znajomość zaawansowanych technik modelowania, takich jak uogólnione techniki ekonometryczne, modelowanie szeregów czasowych, modelowanie bayesowskie, metody symulacyjne, sieci neuronowe, metody ML uczenia z nadzorem i bez nadzoru

 • rozumienie zależności ryzyka kredytowego z innymi obszarami działalności bankowej oraz umiejętność współpracowania z pracownikami tych obszarów

 • sprawne poruszanie się w środowiskach bazo-danowych

 • aktywne uczestniczenie w społecznościach dedykowanych modelowaniu lub/i ryzyku kredytowemu

Podział czasu pracy
30%

analiza danych

20%

praca koncepcyjna

20%

spotkania

20%

wspieranie mniej doświadczonych osób

10%

dokumentowanie wyników

Tak organizujemy naszą pracę

Liczba osób w zespole

 • 27

To oferujemy

 • pogłębienie i praktyczne wykorzystanie znajomości statystyki, ekonometrii i technik machine learning w modelowaniu ryzyka kredytowego

 • kompleksowe zrozumienie roli modelowania we wspieraniu procesów w banku

 • pracę z nowoczesnymi technologiami, w międzynarodowym środowisku

 • wielokierunkowy rozwój

 • pracę w doświadczonym zespole

 • wewnętrze i zewnętrzne szkolenia

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • program emerytalny

 • wyprawka szkolna

 • paczki świąteczne

 • dodatkowy urlop

ING Bank Śląski S.A.

W ING Banku Śląskim łatwiej robić swoje. Z myślą o naszych klientach sprawiamy, że bankowość staje się bezpieczna, przyjazna i bliska. Na wiele sposobów dbamy o well-being i komfort naszych pracowników. Tworzymy otwarte miejsce pracy, w którym każdy jest mile widziany – bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, stopień sprawności czy inne przesłanki. Dołącz do nas. Mamy tytuł najlepszego pracodawcy, a w naszych procesach rekrutacji wszyscy kandydaci są traktowani z szacunkiem i mają równe szanse.

Przewiń do profilu firmy

Masz pytania? Napisz do nas!

Kandydaci często kontaktują się z nami bezpośrednio. Jeśli chcesz o coś zapytać w związku z tą lub inną rekrutacją, napisz do nas na: [email protected]