Oferta pracy

Ekspert ds. Modeli Scoringowych

Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • Wrocław

  Wrocław, dolnośląskie
 • ogłoszenie wygasło 18 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • ekspert
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

Jako Ekspert ds. Modeli Scoringowych będziesz rozwijać, utrzymywać i budować modele ryzyka kredytowego (głównie w obszarze bankowości detalicznej), a w szczególności będziesz uczestniczyć w:

• definiowaniu i budowie modeli scoringowych w procesie akceptacji oraz wycenie portfela,

• weryfikowaniu implementacji modeli w systemach informatycznych Banku,

• rozwoju narzędzi do oceny klienta,

• interesujących projektach z obszaru ryzyka kredytowego.

W Twojej codziennej pracy jako Ekspert masz bezpośredni wpływ na definiowanie reguł dla procesów kredytowych w Banku – na podstawie przeprowadzonych analiz przy użyciu nowoczesnych metod rekomendujesz i implementujesz optymalne rozwiązania. Każdego dnia korzystasz ze swojej wiedzy i doświadczenia, by wspierać osoby bezpośrednio zarządzające ryzykiem kredytowym.

Nasze wymagania

 • posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku lub w budowie i utrzymywaniu modeli scoringowych,

 • masz wykształcenie wyższe kierunkowe (matematyka, metody ilościowe, ekonometria),

 • znasz bardzo dobrze język SQL (pracujemy głównie na bazach Oracle), pakiet statystyczny R oraz MS Excel,

 • masz zdolności analityczne, sprawnie łączysz fakty i wyciągasz trafne wnioski z analizowanych danych,

 • posiadasz umiejętność prezentowania złożonych informacji dla różnych grup odbiorców,

 • znasz i rozumiesz wskaźniki ryzyka,

 • kreatywnie i aktywnie poszukujesz rozwiązań,

 • umiesz planować swoją pracę, odpowiedzialnie i z zaangażowaniem podchodzisz do realizacji powierzanych zadań,

 • potrafisz pracować pod presją czasu,

 • jesteś samodzielny, dokładny, komunikatywny, otwarty na nowe wyzwania oraz lubisz pracować w zespole i dzielić się wiedzą,

 • znasz produkty bankowe i procesy zachodzące w Banku,

 • znasz język angielski w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentacją (głównie czytanie i pisanie).

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • opieka stomatologiczna

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • firmowa biblioteka

 • brak dress code’u

 • gry wideo w pracy

 • strefa relaksu

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • wellbeing

Etapy rekrutacji
1

Selekcja CV

2

Rozmowa rekrutacyjna

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Należymy do Grupy Crédit Agricole, która jest jedną z największych grup finansowych w Europie i na świecie. Grupa funkcjonuje nieprzerwanie od XIX wieku. Dziś to numer 1 w Europie w bancassurance i zarządzaniu aktywami. Na całym świecie jest nas już ponad 140 tysięcy osób, które wspierają klientów w 47 krajach. Pod obecną nazwą działamy od 2011 roku, ale nasza historia sięga znacznie głębiej. W latach 90-tych funkcjonowaliśmy jako Bank Świętokrzyski, a od 2001 roku, po wejściu do Polski Grupy Crédit Agricole – jako znany wielu z Was Lukas Bank.

W banku pracuje ponad 4500 osób. Znajdziecie nas w centrali we Wrocławiu i Warszawie, w Centrach Korporacyjnych w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, a nasi doradcy wspierają klientów w placówkach w całej Polsce.

Jesteśmy różnorodni – pracują u nas przedstawiciele czterech pokoleń (Baby Boomers, X, Y, Z). Każdego dnia współpracujemy i wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Podpisaliśmy też Kartę Różnorodności. Doceniamy to, że jesteśmy z różnych miejsc i różnych pokoleń.

Stawiamy człowieka w centrum naszych działań – otrzymaliśmy certyfikat Wellbeing Leader 2020. Docenione zostały podejmowane przez nas akcje na rzecz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Jesteśmy też zaangażowani społecznie i ekologicznie. Zależy nam na tym, aby było #mniejplastiku

Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczeństwo, gwarantując stabilność zatrudnienia w tym zmieniającym się świecie. Bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem. W placówkach bankowych wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa zgodnie z rekomendacją GIS i Ministerstwa Zdrowia. We wszystkich naszych budynkach wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Przewiń do profilu firmy

Twój Zespół

Jesteśmy kilkunastoosobowym Biurem Modelowania Ryzyka Kredytowego, w którym cenimy sobie otwartość, pozytywne nastawienie i dobrą atmosferę. Do naszych głównych zadań należy dostarczanie i utrzymanie modeli statystycznych, przygotowywanie analiz wykorzystywanych w procesach oceny klientów, wycena portfela oraz działania wspierające rozwój Banku. Współpracujemy ściśle z innymi zespołami wchodzącymi w skład Pionu Ryzyka Kredytowego, jak również z innymi jednostkami Banku.

Programy dla pracowników

 • Power People to program, którego celem jest kreowanie kultury pracy, która rozwija sprawną, elastyczną i zwinną organizację, odpowiedzialną społecznie oraz wykorzystuje siłę różnorodności i wspiera energię do działania na co dzień.

 • Dzielmy się wiedzą funkcjonuje w naszym banku od 2010 roku, kiedy powstała idea projektu który miał połączyć potrzebę zgłębiania specjalistycznej wiedzy bankowej z pasją osób, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem.

 • MOVE&CO - rozwijamy i inspirujemy naszych managerów bo MOVE&CO to Managment, Opportunities, Values, Engagement & Connect, Cooperate, Co-develop, Communicate.

 • Kompas CAriery – program, który ma na celu wsparcie rozwoju i mobilności wewnątrz organizacji. Pomagamy w wyborze wewnętrznej ścieżki kariery, organizujemy szkolenia i wspieramy w przygotowaniu do rekrutacji wewnętrznych.

 • Innovation Lab, to zespół innowacji. W nim tworzymy i testujemy nowe idee, a te wybrane następnie przekształcamy w innowacyjne rozwiązania, które przynoszą nową wartość dla nas i naszych klientów.