Ekspert ds. Modelowania Ryzyka Kredytowego

ING Bank Śląski S.A.

 • wielkopolskie

  wielkopolskie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • ekspert
 • praca stacjonarna, praca zdalna, praca hybrydowa

Twój zakres obowiązków

 • budowa modeli ryzyka kredytowego, w tym zgodnych z wymogami IFRS9 oraz IRB

 • analiza jakości działania modeli, wskazywanie kierunku ich rozwoju i poprawy

 • zarządzanie ryzykiem modeli zapewniające odpowiedni monitoring procesów ich budowy i użycia, zgodność z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi

 • interakcje z interesariuszami (użytkownicy biznesowi, walidacja, KNF)

Nasze wymagania

 • przynajmniej 5 lat doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego w ujęciu regulacyjnym (PD, EAD, LGD, stress testy) i/lub nieregulacyjnym

 • ukończone studia (mgr lub doktor) w zakresie ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki, fizyki

 • znajomość regulacji oraz technik z obszaru modelowania ryzyka kredytowego (IRB, CRR, EBA GL, IFRS9 i rekomendacje KNF)

 • doświadczenie w programowaniu w SAS lub podobnych narzędziach (SQL, Python, R)

 • znajomość zasad zarządzania ryzykiem kredytowym

 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia

 • odpowiedzialność za realizowane zadania

 • komunikatywność, entuzjazm, determinacja, umiejętność pracy w dynamicznym otoczeniu

 • zaawansowana znajomość j. angielskiego - poziom C1

Mile widziane

 • praktyczna znajomość zaawansowanych technik modelowania, takich jak uogólnione techniki ekonometryczne, modelowanie szeregów czasowych, modelowanie bayesowskie, metody symulacyjne, sieci neuronowe, metody ML uczenia z nadzorem i bez nadzoru

 • rozumienie zależności ryzyka kredytowego z innymi obszarami działalności bankowej oraz umiejętność współpracowania z pracownikami tych obszarów

 • sprawne poruszanie się w środowiskach bazo-danowych

 • aktywne uczestniczenie w społecznościach dedykowanych modelowaniu lub/i ryzyku kredytowemu​

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia

 • szkolenia i programy rozwojowe

 • dostęp do nowych technologii

 • premię uzależnioną od wyników

 • pakiet sportowy

 • kafeteryjny system benefitów

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • paczki świąteczne

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • dodatkowy urlop

Lokalizacja:

 • Warszawa, Katowice (stacjonarnie, hybrydowo, zdalnie), cała Polska (2-3 razy w miesiącu praca z biura)

O projekcie:

W naszym zespole zajmujemy się budową i utrzymaniem modeli ryzyka kredytowego traktowanymi jako narzędzie wspierające proces zarządzania ryzykiem. Modele, którymi się opiekujemy, służą zarówno do wyznaczania poziomu kapitału regulacyjnego, do kalkulacji odpisów aktualizujących (rezerw), jak i do wspierania procesów biznesowych. Praca nad modelami opiera się w głównej mierze na statystycznej analizie danych. Istotny w naszej pracy jest również aspekt regulacyjny. Naszymi działaniami wspieramy jednostki biznesowe, współpracujemy również z Klientami wewnętrznymi (walidacja i audyt) oraz z interesariuszami zewnętrznymi, jak Grupa ING NV, audytorzy zewnętrzni i nadzór bankowy. Wszystko po to, aby dzięki modelom utrzymać profil ryzyka portfeli kredytowych na określonym, bezpiecznym poziomie.

Masz pytania? Napisz do nas

Kandydaci często kontaktują się z nami bezpośrednio. Jeśli chcesz o coś zapytać w związku z tą lub inną rekrutacją, napisz do nas na: [email protected]

ING Bank Śląski S.A.

W ING Banku Śląskim łatwiej robić swoje. Z myślą o naszych klientach sprawiamy, że bankowość staje się bezpieczna, przyjazna i bliska. Na wiele sposobów dbamy o well-being i komfort naszych pracowników. Tworzymy otwarte miejsce pracy, w którym każdy jest mile widziany – bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, stopień sprawności czy inne przesłanki. Dołącz do nas. Mamy tytuł najlepszego pracodawcy, a w naszych procesach rekrutacji wszyscy kandydaci są traktowani z szacunkiem i mają równe szanse.

Przewiń do profilu firmy