Ekspert ds. monitoringu zgodności

Citi Handlowy

Citi Handlowy

Romualda Traugutta 7/9

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Identyfikowanie, ocena i kontrola ryzyka braku zgodności;

 • Analizowanie stanowisk i regulacji nadzorczych, w tym w zakresie ich wpływu na funkcję zgodności;

 • Opracowywanie regulacji wewnętrznych z zakresu ryzyka braku zgodności;

 • Wsparcie procesów monitorowania wdrażania regulacji nadzorczych i standardów rynkowych w Banku;

 • Wsparcie realizacji zadań jednostki w zakresie współpracy z regulatorami w tym w toku prowadzonych w Banku kontroli;

 • Analiza korespondencji z regulatorami i utrzymywanie baz korespondencji regulacyjnych;

 • Monitorowanie środowiska regulacyjnego pod kątem wpływu na działalność Banku;

 • Koordynacja procesu przygotowania raportów z zakresu ryzyka braku zgodności, nadzór nad terminowością i jakością raportów;

 • Udział w projektach wdrożeniowych i biznesowych, w szczególności związanych z wdrożeniem nowych lub zmienionych wymogów prawnych, regulacyjnych lub standardów rynkowych, rozwijaniem nowych modeli biznesowych, tworzeniem nowych produktów w Banku lub kontaktami z regulatorem;

 • Monitorowanie zmian w politykach grupowych mogących mieć wpływ na działalność Banku;

 • Wydawanie opinii i wytycznych dla jednostek Banku w zakresie ryzyka braku zgodności;

 • Samodzielne przygotowywanie analiz oraz prezentacji z zakresu powierzonego obszaru w tym analitycznych z zakresu ryzyka braku zgodności

Nasze wymagania

 • Dobra znajomość przepisów, regulacji i standardów rynkowych w zakresie bankowości;

 • Umiejętności analizy raportów w tym z działań regulatorów, korespondencji Banku i postępowań kontrolnych

 • Samodzielność, w tym organizacja własnej pracy (samodyscyplina, odpowiedzialność za podjęte działania i wysoka świadomość zadań

 • Wykształcenie licencjackie lub wyższe z zakresu prawa, zarządzania, ekonomii albo administracji

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

 • Biegła obsługa podstawowego oprogramowania (Excel, Power Point, Word etc.)

 • Doświadczenie w pracy minimum 3 lat w tym z obszaru prowadzenia wykazów , rejestrów, prezentacji

To oferujemy

 • Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich)

 • Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego

 • Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu

 • Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół

 • Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • fruits/owoce