Oferta pracy

Ekspert ds. Organizacji Finansowania

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego

Chmielna 73

Wola

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Uczestnictwo w procesie emitowania obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zarówno na rynku krajowym jak i rynkach międzynarodowych, w tym w standardzie green bonds, social bonds

 • Udział w przygotowaniu dokumentacji emisyjnej

 • Obsługa operacyjna przeprowadzanych transakcji emisyjnych w stosowanych przez Bank formatach emisyjnych

 • Przygotowywanie po stronie Banku spotkań z inwestorami oraz innymi podmiotami współpracującymi – np. prezentacje inwestorskie, due dilligence transakcyjne

 • Uczestnictwo w procesie uzyskiwania i aktualizacji oceny ratingowej Banku w zakresie kryteriów ESG

 • Wypełnianie obligatoryjnych obowiązków informacyjnych i regulacyjnych wynikających z wprowadzenia emitowanych przez Bank obligacji do obrotu na rynku regulowanym (publikacja raportów bieżących i okresowych) oraz wynikających z zawartych umów dotyczących pozyskiwanego przez Bank finansowania

 • Pozyskiwanie i gromadzenie informacji o bieżącej sytuacji na rynkach dłużnych papierów wartościowych, mających znaczenie w procesie emitowania przez Bank obligacji

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomii, finansów i bankowości

 • Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze pozyskiwania finansowania, w szczególności emisji obligacji

 • Znajomość przepisów prawa i innych regulacji w zakresie instrumentów dłużnych

 • Znajomość rynku i zasad funkcjonowania obszaru instrumentów dłużnych – rynek krajowy

 • Mile widziane doświadczenie w zakresie emisji obligacji na rynkach międzynarodowych, w tym w ramach Programów Euro Medium Term Notes i podobnych

 • Znajomość standardów ESG, w szczególności w zakresie oceny ratingowej ESG i dostawców tego typu usług

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację

 • Samodzielność

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Atrakcyjny system wynagradzania

 • Dogodna lokalizacja biura (ścisłe centrum)

 • Ciekawe wyzwania i możliwości rozwoju zawodowego

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • owoce

 • spotkania integracyjne

 • opieka stomatologiczna

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • strefa relaksu

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • wyprawka dla dziecka

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • dodatkowy urlop

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Przewiń do profilu firmy