Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
 • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).

Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: [email protected]
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aplikując (klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7.

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:

 • został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
 • otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Ekspert ds. Polityki Wynagrodzeń i Analiz

Bank Gospodarstwa KrajowegoO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Bank Gospodarstwa Krajowego

al. Jerozolimskie 7

Warszawa

top

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Wiesz, jak uprościć powyższy akapit? Znasz bardzo dobrze zasady poprawności językowej? Jesteś pasjonatem języka polskiego i lubisz się nim bawić? Wiesz, jakie są zasady prostego języka i co to jest rzeczownik zombie? To czekamy na Ciebie!

Ekspert ds. Polityki Wynagrodzeń i Analiz
Miejsce pracy: Warszawa

Odpowiedzialność i zadania:

 • Zapewnienie realizacji prowadzonej w Banku polityki wynagrodzeń poprzez opracowywanie oraz bieżący monitoring budżetu kosztów osobowych i etatyzacji, raportowanie w obszarze HR, wsparcie realizacji polityki benefitów
 • Monitorowanie zmian w przepisach z zakresu wynagrodzeń krajowych i dyrektywach europejskich
 • Przygotowywanie i opiniowanie regulacji wewnętrznych z zakresu polityki wynagradzania, systemów motywacyjnych
 • Opracowywanie analiz i prezentacji kadrowo – płacowych
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań z zakresu kosztów osobowych i zatrudnienia do instytucji zewnętrznych i jednostek wewnętrznych
 • Budżetowanie, prognozowanie i monitorowanie wykonania kosztów osobowych i pochodnych oraz wykorzystania limitów etatów oraz budżetu jednostki
 • Współudział w badaniu wynagrodzeń, opracowywanie danych do raportów płacowych
 • Rekomendowanie rozwiązań z zakresu polityki wynagradzania i zatrudnienia podnoszących efektywność oraz konkurencyjność banku
 • Wsparcie procesu rozwoju polityki benefitów zgodnie z zakresem zadań realizowanych przez Biuro

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie zasobami ludźmi, ekonomia
 • 5-10 lat doświadczenia w wyżej wymienionym obszarze
 • Znajomość metod wartościowania stanowisk pracy
 • Znajomość zasad zarządzania kosztami pracy
 • Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, budowania systemów motywacyjnych, prawa pracy, metod statystycznych, kontroling personalny, znajomość przepisów dot. wynagrodzeń
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (w tym Word, Excel i Power Point)
 • Znajomość programów kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Wiesz, jak uprościć powyższy akapit? Znasz bardzo dobrze zasady poprawności językowej? Jesteś pasjonatem języka polskiego i lubisz się nim bawić? Wiesz, jakie są zasady prostego języka i co to jest rzeczownik zombie? To czekamy na Ciebie!

Ekspert ds. Polityki Wynagrodzeń i Analiz

Odpowiedzialność i zadania:

 • Zapewnienie realizacji prowadzonej w Banku polityki wynagrodzeń poprzez opracowywanie oraz bieżący monitoring budżetu kosztów osobowych i etatyzacji, raportowanie w obszarze HR, wsparcie realizacji polityki benefitów
 • Monitorowanie zmian w przepisach z zakresu wynagrodzeń krajowych i dyrektywach europejskich
 • Przygotowywanie i opiniowanie regulacji wewnętrznych z zakresu polityki wynagradzania, systemów motywacyjnych
 • Opracowywanie analiz i prezentacji kadrowo – płacowych
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań z zakresu kosztów osobowych i zatrudnienia do instytucji zewnętrznych i jednostek wewnętrznych
 • Budżetowanie, prognozowanie i monitorowanie wykonania kosztów osobowych i pochodnych oraz wykorzystania limitów etatów oraz budżetu jednostki
 • Współudział w badaniu wynagrodzeń, opracowywanie danych do raportów płacowych
 • Rekomendowanie rozwiązań z zakresu polityki wynagradzania i zatrudnienia podnoszących efektywność oraz konkurencyjność banku
 • Wsparcie procesu rozwoju polityki benefitów zgodnie z zakresem zadań realizowanych przez Biuro

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie zasobami ludźmi, ekonomia
 • 5-10 lat doświadczenia w wyżej wymienionym obszarze
 • Znajomość metod wartościowania stanowisk pracy
 • Znajomość zasad zarządzania kosztami pracy
 • Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, budowania systemów motywacyjnych, prawa pracy, metod statystycznych, kontroling personalny, znajomość przepisów dot. wynagrodzeń
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (w tym Word, Excel i Power Point)
 • Znajomość programów kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne