Oferta pracy

Ekspert ds. Prawnych

BNP Paribas Bank Polska S.A.O firmie

 • Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa na zastępstwo
 • Pełny etat
 • Ekspert

BNP Paribas to bank zmieniającego się świata i jeden z największych banków w Polsce. Oprócz szeregu produktów finansowych oferujemy Ci także pracę. Wiemy, jak rozwijać Twoją karierę. Mamy szereg benefitów, które pozwolą pracować Ci w przyjaznym środowisku. Słuchamy, to jedna z naszych najważniejszych cech. Chcesz i lubisz zmieniać? Dołącz do nas.

Ekspert ds. Prawnych
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów przepisów wewnętrznych, opracowanych przez podstawowe komórki organizacyjne Centrali Banku, w szczególności w zakresie ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z obowiązującymi w Banku przepisami wewnętrznymi, jak i zasadami techniki legislacyjnej;
 • udzielanie porad prawnych dotyczące nowych produktów, usług i projektów dotyczących klientów detalicznych;
 • monitorowanie podejmowanych przez Prezesa UOKiK i innych organów nadzoru decyzji dotyczących działalności bankowej i SKOK-ów;
 • opracowywanie projektów sporządzanej przez Pion Prawny „Informacji Prawnej".
 • wykształcenie prawnicze;
 • doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej w instytucji finansowej (banki, ubezpieczyciele, spółki leasingowe itp.);
 • doświadczenie w zakresie regulacji konsumenckich;
 • posiadanie uprawnień radcy prawnego będzie dodatkowym atutem;
 • umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole;
 • zdolność analitycznego myślenia.
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa
 • wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych; 
 • możliwość pracy zdalnej;
 • możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku;
 • realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów.

CV powinno zawierać dane wskazane w art.221§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych).

Zamieszczając w CV inne dane, w szczególności dane wrażliwe (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,  przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) oraz naciskając przycisk Aplikuj i przesyłając CV - wyrażasz  zgodę na przetwarzanie przez Bank w procesie rekrutacji innych danych, w tym danych wrażliwych.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy