Oferta pracy

Ekspert ds. Prawnych

BNP Paribas Bank Polska S.A.O firmie

 • Warszawa, ul. Kasprzaka 2

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Ekspert

BNP Paribas to bank zmieniającego się świata i jeden z największych banków w Polsce. Oprócz szeregu produktów finansowych oferujemy Ci także pracę. Wiemy, jak rozwijać Twoją karierę. Mamy szereg benefitów, które pozwolą pracować Ci w przyjaznym środowisku. Słuchamy, to jedna z naszych najważniejszych cech. Chcesz i lubisz zmieniać? Dołącz do nas.

Ekspert ds. Prawnych
 • Opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych pod względem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (z uwzględnieniem rekomendacji organów nadzoru) oraz obowiązującymi w banku regulacjami wewnętrznymi, w tym zasadami techniki legislacyjnej;
 • Udzielanie bieżących porad prawnych dotyczących wewnętrznego procesu legislacyjnego, w tym trybu przyjmowania regulacji wewnętrznych;
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi banku w zakresie funkcjonowania wewnętrznego procesu legislacyjnego oraz wdrażania regulacji wewnętrznych.
 • Wykształcenie prawnicze - uprawnienia radcy prawnego będą dodatkowym atutem;
 • 5 lat doświadczenia w pracy legislacyjnej w podmiocie prowadzącym działalność w sektorze regulowanym - w szczególności w bankowości;
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • Umiejętność współpracy w zespole,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym będzie dodatkowym atutem.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych; 
 • Możliwość pracy zdalnej;
 • Możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku;
 • Realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów.

CV powinno zawierać dane wskazane w art.221§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych).

Zamieszczając w CV inne dane, w szczególności dane wrażliwe (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,  przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) oraz naciskając przycisk Aplikuj i przesyłając CV - wyrażasz  zgodę na przetwarzanie przez Bank w procesie rekrutacji innych danych, w tym danych wrażliwych.

Ogłoszenie archiwalne