Oferta pracy

Ekspert ds. Programów Rozwojowych

Bank Gospodarstwa KrajowegoO firmie

Bank Gospodarstwa Krajowego

Chmielna 73

Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Ekspert ds. Programów Rozwojowych

Odpowiedzialność i zadania:

 • Koordynowanie i zarządzanie w Banku projektami ogólnobankowymi o charakterze międzynarodowym w szczególności związanymi z pomocą rozwojową
 • Strukturyzacja i zarządzanie nowymi projektami/programami i instrumentami związanymi w szczególności z pomocą rozwojową
 • Tworzenie dokumentacji projektowej/programowej dla nowych inicjatyw związanych z pomocą rozwojową
 • Koordynacja implementacji oraz wykorzystania nowych programów/instrumentów w szczególności w zakresie pomocy rozwojowej
 • Współpraca z innymi instytucjami finansowymi i podmiotami zewnętrznymi w tym organami Unii Europejskiej w zakresie identyfikacji możliwości, budowy kompetencji, pozyskiwania wiedzy o nowych programach i inicjatywach związanych z pomocą rozwojową
 • Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji, wewnętrznej komunikacji dotyczących nowych inicjatyw/ programów pomocy rozwojowej

Oczekiwania:

 • Wyższe wykształcenie preferowane: ekonomia, finanse, bankowość, inżynierskie
 • 5-7 lat doświadczenia w firmie doradczej, , bankowości korporacyjnej, bankowości inwestycyjnej lub podobnej instytucji
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami cross-obszarowymi, cross bankowymi
 • Umiejętność tworzenia i wdrażania nowych inicjatyw w szczególności instrumentów typu: risk sharing
 • Wiedza i doświadczenie we współpracy z instytucjami międzynarodowymi np. Bank Światowy, EBI, EBOR, KE, OECD
 • Efektywność w poszukiwaniu informacji na arenie międzynarodowej
 • Umiejętność analizowania regulacji zewnętrznych
 • Doświadczenie w tworzeniu regulacji wewnętrznych, regulaminów,
 • Zdolności analityczne i umiejętność syntetycznego przekazywania informacji
 • Zaawansowana znajomość MS Excel w tym makra i tablice przestawne
 • Wysoka komunikatywność wraz z umiejętnością współdziałania w zespole i budowania relacji
 • Kreatywność
 • Biegła znajomość języka angielskiego – minimum na poziomie C1

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę na zastępstwo
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy