Oferta pracy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
 • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).

Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: [email protected]
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aplikując (klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7.

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:

 • został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
 • otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Ekspert ds. Programów Rozwojowych

Bank Gospodarstwa KrajowegoO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Bank Gospodarstwa Krajowego

al. Jerozolimskie 7

Warszawa

top

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Ekspert ds. Programów Rozwojowych
Miejsce pracy: Warszawa

Odpowiedzialność i zadania:

 • Koordynowanie i zarządzanie w Banku projektami ogólnobankowymi o charakterze międzynarodowym w szczególności związanymi z pomocą rozwojową
 • Strukturyzacja i zarządzanie nowymi projektami/programami i instrumentami związanymi w szczególności z pomocą rozwojową
 • Tworzenie dokumentacji projektowej/programowej dla nowych inicjatyw związanych z pomocą rozwojową
 • Koordynacja implementacji oraz wykorzystania nowych programów/instrumentów w szczególności w zakresie pomocy rozwojowej
 • Współpraca z innymi instytucjami finansowymi i podmiotami zewnętrznymi w tym organami Unii Europejskiej w zakresie identyfikacji możliwości, budowy kompetencji, pozyskiwania wiedzy o nowych programach i inicjatywach związanych z pomocą rozwojową
 • Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji, wewnętrznej komunikacji dotyczących nowych inicjatyw/ programów pomocy rozwojowej

Oczekiwania:

 • Wyższe wykształcenie preferowane: ekonomia, finanse, bankowość, inżynierskie
 • 5-7 lat doświadczenia w firmie doradczej, , bankowości korporacyjnej, bankowości inwestycyjnej lub podobnej instytucji
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami cross-obszarowymi, cross bankowymi
 • Umiejętność tworzenia i wdrażania nowych inicjatyw w szczególności instrumentów typu: risk sharing
 • Wiedza i doświadczenie we współpracy z instytucjami międzynarodowymi np. Bank Światowy, EBI, EBOR, KE, OECD 
 • Efektywność w poszukiwaniu informacji na arenie międzynarodowej
 • Umiejętność analizowania regulacji zewnętrznych
 • Doświadczenie w tworzeniu regulacji wewnętrznych, regulaminów,
 • Zdolności analityczne i umiejętność syntetycznego przekazywania informacji
 • Zaawansowana znajomość MS Excel w tym makra i tablice przestawne
 • Wysoka komunikatywność wraz z umiejętnością współdziałania w zespole i budowania relacji
 • Kreatywność
 • Biegła znajomość języka angielskiego – minimum na poziomie C1

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Ekspert ds. Programów Rozwojowych

Odpowiedzialność i zadania:

 • Koordynowanie i zarządzanie w Banku projektami ogólnobankowymi o charakterze międzynarodowym w szczególności związanymi z pomocą rozwojową
 • Strukturyzacja i zarządzanie nowymi projektami/programami i instrumentami związanymi w szczególności z pomocą rozwojową
 • Tworzenie dokumentacji projektowej/programowej dla nowych inicjatyw związanych z pomocą rozwojową
 • Koordynacja implementacji oraz wykorzystania nowych programów/instrumentów w szczególności w zakresie pomocy rozwojowej
 • Współpraca z innymi instytucjami finansowymi i podmiotami zewnętrznymi w tym organami Unii Europejskiej w zakresie identyfikacji możliwości, budowy kompetencji, pozyskiwania wiedzy o nowych programach i inicjatywach związanych z pomocą rozwojową
 • Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji, wewnętrznej komunikacji dotyczących nowych inicjatyw/ programów pomocy rozwojowej

Oczekiwania:

 • Wyższe wykształcenie preferowane: ekonomia, finanse, bankowość, inżynierskie
 • 5-7 lat doświadczenia w firmie doradczej, , bankowości korporacyjnej, bankowości inwestycyjnej lub podobnej instytucji
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami cross-obszarowymi, cross bankowymi
 • Umiejętność tworzenia i wdrażania nowych inicjatyw w szczególności instrumentów typu: risk sharing
 • Wiedza i doświadczenie we współpracy z instytucjami międzynarodowymi np. Bank Światowy, EBI, EBOR, KE, OECD 
 • Efektywność w poszukiwaniu informacji na arenie międzynarodowej
 • Umiejętność analizowania regulacji zewnętrznych
 • Doświadczenie w tworzeniu regulacji wewnętrznych, regulaminów,
 • Zdolności analityczne i umiejętność syntetycznego przekazywania informacji
 • Zaawansowana znajomość MS Excel w tym makra i tablice przestawne
 • Wysoka komunikatywność wraz z umiejętnością współdziałania w zespole i budowania relacji
 • Kreatywność
 • Biegła znajomość języka angielskiego – minimum na poziomie C1

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne