Ta oferta pracy jest nieaktualna od 43 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Ekspert ds. Projektów Unijnych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-11-09

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

  Ekspert ds. Projektów Unijnych
  Miejsce pracy: Warszawa

  Odpowiedzialność i zadania:

  • Realizacja zadań związanych z wdrażaniem projektów finansowych ze środków UE i środków krajowych:
   • RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020
   • Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Turystyka
   • PO RPW 2007-2013 - Obsługa 58 umów operacyjnych z pośrednikami finansowymi
  • Udział w opracowywaniu założeń dla produktów dłużnych, gwarancyjnych i kapitałowych
  • Współpraca w ramach postępowań przetargowych, w tym opracowywanie dokumentacji na wybór pośredników finansowych w ramach obsługi projektów, zgodnie z prawem zamówień publicznych
  • Współpraca przy zawieraniu i aneksowaniu umów operacyjnych z pośrednikami finansowymi
  • Opracowywanie dokumentów, do których przygotowania zobowiązany jest bank, w ramach realizacji strategii inwestycyjnej i rocznego planu działań
  • Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie projektów finansowych ze środków UE
  • Wsparcie w prowadzeniu lokalnego marketingu i reklamy we współpracy z komórką wewnętrzną banku, odpowiedzialną za działania informacyjno-promocyjne
  • Realizacja działań informacyjno-promocyjnych oraz wsparcie w organizacji spotkań, seminariów, szkoleń dla pośredników finansowych i potencjalnych klientów, a także uczestnictwo w spotkaniach
  • Bieżąca współpraca z interesariuszami projektów, w tym instytucjami zarządzającymi i pośrednikami finansowymi
  • Przygotowywanie bieżącej dokumentacji projektowej

  Oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, prawo
  • Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze instytucji finansowej
  • Wiedza profesjonalna na temat funkcjonowania rynku finansowego, instrumentów finansowych, funduszy pożyczkowych
  • Znajomość tematyki instrumentów finansowych w Unii Europejskiej oraz zasad wdrażania projektów finansowych ze środku funduszy strukturalnych, w szczególności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisów w zakresie pomocy społecznej oraz zasad działania administracji samorządowej
  • Umiejętność opracowywania analiz
  • Posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz gotowość do podróży służbowych
  • Biegła znajomość pakietu MS Office
  • Umiejętność wystąpień publicznych
  • Mile widziana znajomość funkcjonowania rynku kapitałowego w szczególności rynku funduszy inwestycyjnych
  • Komunikatywna znajomość j. angielskiego

  Oferujemy: 

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Przyjazne środowisko pracy
  • Doskonałą lokalizację biura (ścisłe centrum)
  • Dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego
  • Atrakcyjny system wynagradzania
  • Bogaty pakiet benefitów pozapłacowych (karta MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, świadczenia z ZFŚS, Pracowniczy Program Emerytalny)
  • Sekcje sportowe np. piłka nożna, narciarstwo, rowery, biegi, żeglarstwo
  • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację

  Prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj

  • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]
   
  Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  • uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
  • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
  • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach
   (w przypadku gdy została wyrażona).
  Jednocześnie informujemy, że:
  • udzielenie zgody jest dobrowolne,
  • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,
  • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
  • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.