Oferta pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Baltica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542), przy ul. Mokotowskiej 49.
II. Cele i podstawy przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
a)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie:
b)     imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz
c)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
III. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:
a)     dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;
b)     w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;
c)     w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji.
IV. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:
przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
V. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
VI. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
VII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
Informacja o przetwarzaniu dodatkowych danych (wykraczających poza art. 22¹ KP)
PGE Baltica Sp. z o.o. informuje, że w procesie rekrutacji mają prawo przetwarzać zakres Państwa danych określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹ tj.: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są przetwarzane przez PGE Baltica Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. ze względu na obowiązek prawny.
Wszelkie dane, które wykraczają poza wskazany powyżej zakres, kandydat przekazuje dobrowolnie, a PGE Baltica przetwarza te dane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody kandydata na przetwarzanie tych danych.
PGE Baltica Sp. z o.o. informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy. Chodzi o dane takie jak: zdjęcie, zainteresowania, numer telefonu, adres mailowy, data i miejsce urodzenia, status rodzinny i inne, które kandydat chce przekazać w swojej ofercie.

Ekspert ds. przygotowania inwestycji Morskich Farm Wiatrowych

PGE Baltica sp. z o.o.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 10 dni
  do: 11 paź 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Ekspert
logo
PGE Baltica sp. z o.o.
logo

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Ekspert ds. przygotowania inwestycji Morskich Farm Wiatrowych
(Offshore wind farm expert)
Miejsce pracy: Warszawa lub Gdynia
 
PGE Baltica to spółka odpowiedzialna za realizację Programu Morskich Farm Wiatrowych (MFW) w Grupie Kapitałowej PGE S.A.
 
Jeżeli jesteś gotowy aby wziąć udział w unikalnym projekcie rozwoju Morskich Farm Wiatrowych na Bałtyku i być częścią procesu transformacji polskiej energetyki to dołącz do Nas.
Jesteśmy zespołem bardzo kompetentnych, entuzjastycznych ludzi, otwartych na świat i nowe wyzwania.
 
 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Przygotowywanie materiałów wsadowych dot. wymagań technicznych dla projektowania i budowy Morskich Farm Wiatrowych
 • Nadzorowanie przygotowania analiz i ekspertyz technicznych nt. wpływu Morskich Farm Wiatrowych na nawigację, bezpieczeństwo, łączność i środowisko
 • Koordynowanie i zarządzanie wynikami ww. analiz i ekspertyz w celu uwzględnienia ich w projektach Morskich Farm Wiatrowych
 • Analizowanie wymagań dot. certyfikacji Morskich Farm Wiatrowych i uwzględnianie ich w procesie projektowania i przygotowania dokumentacji projektowej
 • Nadzorowanie i weryfikowanie przygotowania dokumentacji Projektu Budowlanego Morskiej Farmy Wiatrowej
 • Nadzorowanie przygotowania zamówień i przeprowadzania przetargów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej
 • Nadzorowanie i monitorowanie pracy wykonawców oraz współpracy z partnerami branżowymi

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki morskie lub budownictwo
 • Minimum 5 lat doświadczenia w przygotowaniu lub wykonywaniu projektów w branży morskich farm wiatrowych lub ropy i gazu
 • Wiedza z zakresu projektowania, budowy, instalacji i utrzymania konstrukcji morskich
 • Umiejętność analizowania dokumentacji technicznych
 • Znajomość norm i standardów technicznych w branży morskich farm wiatrowych lub ropy i gazu
 • Znajomość polskiego prawa budowlanego i ścieżki procesu inwestycyjno-budowlanego
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – jako warunek konieczny
 • Umiejętność budowania pozytywnych relacji w zespole i współpracy na różnych szczeblach organizacji
 • Autonomiczność, elastyczność do dynamicznie zmieniającego się otoczenia projektowego oraz wysokie zaangażowanie w realizowane zadania

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w certyfikacji projektów morskich na etapie przygotowania i wykonania inwestycji
 • Znajomość polskiego prawa geologicznego
 • Znajomość polskiego prawa morskiego

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery
 • Uczestnictwo w budowie nowoczesnej organizacji
 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym
 • Pracę w multidyscyplinarnym międzynarodowym zespole

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Ekspert ds. przygotowania inwestycji Morskich Farm Wiatrowych
(Offshore wind farm expert)
Miejsce pracy: Warszawa lub Gdynia
 
PGE Baltica to spółka odpowiedzialna za realizację Programu Morskich Farm Wiatrowych (MFW) w Grupie Kapitałowej PGE S.A.
 
Jeżeli jesteś gotowy aby wziąć udział w unikalnym projekcie rozwoju Morskich Farm Wiatrowych na Bałtyku i być częścią procesu transformacji polskiej energetyki to dołącz do Nas.
Jesteśmy zespołem bardzo kompetentnych, entuzjastycznych ludzi, otwartych na świat i nowe wyzwania.
 
 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Przygotowywanie materiałów wsadowych dot. wymagań technicznych dla projektowania i budowy Morskich Farm Wiatrowych
 • Nadzorowanie przygotowania analiz i ekspertyz technicznych nt. wpływu Morskich Farm Wiatrowych na nawigację, bezpieczeństwo, łączność i środowisko
 • Koordynowanie i zarządzanie wynikami ww. analiz i ekspertyz w celu uwzględnienia ich w projektach Morskich Farm Wiatrowych
 • Analizowanie wymagań dot. certyfikacji Morskich Farm Wiatrowych i uwzględnianie ich w procesie projektowania i przygotowania dokumentacji projektowej
 • Nadzorowanie i weryfikowanie przygotowania dokumentacji Projektu Budowlanego Morskiej Farmy Wiatrowej
 • Nadzorowanie przygotowania zamówień i przeprowadzania przetargów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej
 • Nadzorowanie i monitorowanie pracy wykonawców oraz współpracy z partnerami branżowymi

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki morskie lub budownictwo
 • Minimum 5 lat doświadczenia w przygotowaniu lub wykonywaniu projektów w branży morskich farm wiatrowych lub ropy i gazu
 • Wiedza z zakresu projektowania, budowy, instalacji i utrzymania konstrukcji morskich
 • Umiejętność analizowania dokumentacji technicznych
 • Znajomość norm i standardów technicznych w branży morskich farm wiatrowych lub ropy i gazu
 • Znajomość polskiego prawa budowlanego i ścieżki procesu inwestycyjno-budowlanego
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – jako warunek konieczny
 • Umiejętność budowania pozytywnych relacji w zespole i współpracy na różnych szczeblach organizacji
 • Autonomiczność, elastyczność do dynamicznie zmieniającego się otoczenia projektowego oraz wysokie zaangażowanie w realizowane zadania

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w certyfikacji projektów morskich na etapie przygotowania i wykonania inwestycji
 • Znajomość polskiego prawa geologicznego
 • Znajomość polskiego prawa morskiego

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery
 • Uczestnictwo w budowie nowoczesnej organizacji
 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym
 • Pracę w multidyscyplinarnym międzynarodowym zespole

Ogłoszenie archiwalne