Oferta pracy

PGE Baltica/PMO/02/2020

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Baltica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542), przy ul. Mokotowskiej 49.

II. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

PGE Baltica informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została poniżej

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

 1.  Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c. w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 1.  Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VI. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

Ekspert ds. QHSE (QHSE Manager)

PGE Baltica sp. z o.o.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 13 dni
  do: 14 paź 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Ekspert
logo
PGE Baltica sp. z o.o.
logo
PGE Baltica sp. z o.o. jest spółką celową, odpowiedzialną  za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Spółka odpowiada za wszelkie działania w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej i formalno-prawnej, związane z budową morskich farm wiatrowych. Spółka jest częścią Grup Kapitałowej PGE – jednej z największych z sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.
PGE Baltica sp. z o.o. jest w fazie rozbudowy kompetencji oraz zespołu, niezbędnych do realizacji projektów inwestycyjnych o tak dużej skali.
 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Ekspert ds. QHSE
(QHSE Manager)
Nr ref.: PGE Baltica/PMO/02/2020

Miejsce pracy: Warszawa

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Opracowanie i wdrożenie metodyki QHSE na potrzeby programu budowy polskich farm wiatrowych
 • Wspieranie Zarządu Spółki oraz Dyrektorów w zakresie:
  • Wypełniania polityki Higieny oraz Bezpieczeństwa Pracy zgodnie z przyjętą metodyką HSQE
  • Definiowania aspektów bezpieczeństwa pracy w Spółce w obszarach, w których prowadzone są działania spółki tj. m.in.: prac biurowych oraz prac na budowach)
  • Implementacji standardowego systemy HSQE oraz przestrzegania zapisów proceduralnych wynikających z dyrektyw przyjętej polityki BIHP
 • Aktualizacja zmian legislacyjnych oraz wymogów GK PGE w obszarze BiHP, ich odzwierciedlenie w przyjętych dyrektywach (polityka BiHP) oraz implementację pośród wszystkich pracowników Spółki
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych u podwykonawców w zakresie BiHP
 • Aktywny udział w dochodzeniach powypadkowych jako członek komisji
 • Prowadzenie analiz potencjalnych ryzyk oraz działań mitygujących w obszarze BiHP
 • Prowadzenie rejestru wypadków, śledzenie bieżących trendów rynkowych w tym zakresie
 • Prowadzenie cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Nadzór nad zapisami w dokumentacji przetargowej dotyczącymi BiHP
 • Nadzór i kontrola prac nad planami oraz procedurami podczas rozpoczęcia realizacji prac projektowych

Profil idealnego kandydata:

 • Wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Doświadczenie we wdrażaniu metodyki HQSE w strukturach projektów międzynarodowych
 • Praktyczna znajomość zagadnień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz światowych praktyk w obszarze HQSE
 • Biegła znajomość języka angielskiego, jako warunek konieczny
 • Komunikatywność, dokładność, poczucie odpowiedzialności
 • Umiejętność pracy nad wieloma zagadnieniami jednocześnie
 • Wysoka motywacja własna z orientacją na wynik
 • Elastyczność, wymagane częste podróże zagraniczne

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery
 • Uczestnictwo w budowie nowoczesnej organizacji
 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym
 • Pracę w multidyscyplinarnym międzynarodowym zespole
PGE Baltica sp. z o.o. jest spółką celową, odpowiedzialną  za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Spółka odpowiada za wszelkie działania w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej i formalno-prawnej, związane z budową morskich farm wiatrowych. Spółka jest częścią Grup Kapitałowej PGE – jednej z największych z sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.
PGE Baltica sp. z o.o. jest w fazie rozbudowy kompetencji oraz zespołu, niezbędnych do realizacji projektów inwestycyjnych o tak dużej skali.
 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Ekspert ds. QHSE
(QHSE Manager)Numer ref.: PGE Baltica/PMO/02/2020

Miejsce pracy: Warszawa

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Opracowanie i wdrożenie metodyki QHSE na potrzeby programu budowy polskich farm wiatrowych
 • Wspieranie Zarządu Spółki oraz Dyrektorów w zakresie:
  • Wypełniania polityki Higieny oraz Bezpieczeństwa Pracy zgodnie z przyjętą metodyką HSQE
  • Definiowania aspektów bezpieczeństwa pracy w Spółce w obszarach, w których prowadzone są działania spółki tj. m.in.: prac biurowych oraz prac na budowach)
  • Implementacji standardowego systemy HSQE oraz przestrzegania zapisów proceduralnych wynikających z dyrektyw przyjętej polityki BIHP
 • Aktualizacja zmian legislacyjnych oraz wymogów GK PGE w obszarze BiHP, ich odzwierciedlenie w przyjętych dyrektywach (polityka BiHP) oraz implementację pośród wszystkich pracowników Spółki
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych u podwykonawców w zakresie BiHP
 • Aktywny udział w dochodzeniach powypadkowych jako członek komisji
 • Prowadzenie analiz potencjalnych ryzyk oraz działań mitygujących w obszarze BiHP
 • Prowadzenie rejestru wypadków, śledzenie bieżących trendów rynkowych w tym zakresie
 • Prowadzenie cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Nadzór nad zapisami w dokumentacji przetargowej dotyczącymi BiHP
 • Nadzór i kontrola prac nad planami oraz procedurami podczas rozpoczęcia realizacji prac projektowych

Profil idealnego kandydata:

 • Wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Doświadczenie we wdrażaniu metodyki HQSE w strukturach projektów międzynarodowych
 • Praktyczna znajomość zagadnień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz światowych praktyk w obszarze HQSE
 • Biegła znajomość języka angielskiego, jako warunek konieczny
 • Komunikatywność, dokładność, poczucie odpowiedzialności
 • Umiejętność pracy nad wieloma zagadnieniami jednocześnie
 • Wysoka motywacja własna z orientacją na wynik
 • Elastyczność, wymagane częste podróże zagraniczne

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery
 • Uczestnictwo w budowie nowoczesnej organizacji
 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym
 • Pracę w multidyscyplinarnym międzynarodowym zespole

Ogłoszenie archiwalne