Oferta pracy

Ekspert ds. rejestracji transakcji w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Ekspert ds. rejestracji transakcji w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzyNumer ref.: PKA/036/0820

Do Wydziału Papierów Wartościowych i Raportowania szukamy nowej osoby, która będzie odpowiedzialna za informatyczny produkt Dimon. Jeśli lubisz wyzwania, chętnie i skutecznie współpracujesz szczególnie z zespołami IT – dołącz do nas. Pracujemy zwinnie, inicjujemy zmiany w systemach operacyjnych, formułujemy i tworzymy specyfikacje techniczne oraz regulacje zgodne z wymogami regulatorów. Pracujemy w niedużym zespole w milej atmosferze.  Możesz poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie rożnych rodzajów  raportów  regulacyjnych. Dołącz do nas!

 

Na tym stanowisku będziesz miał/a możliwość:

 • monitorowania funkcjonowania i rozwijania produktu informatycznego Dimon
 • administrowania dostępami i nadzorowania dokumentacji
 • formułowania rekomendacji/wniosków dotyczących optymalizacji procesów operacyjnych realizowanych w ramach raportowania Dimon, procesów rejestracji płatności w Dimon i koordynacji testów we współpracy z zespołami IT
 • opiniowania dokumentacji dla nowych i modyfikowanych produktów pod względem rejestracji płatności w Dimon (współpraca z MP przy tworzeniu nowych produktów i dokonywaniu zmian dla już istniejących)
 • wysyłania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 • kontrolowania kompletności i terminowości rejestracji transakcji w systemie Dimon wykonywanych przez jednostki Banku
 • rejestrowania i weryfikowania poprawności danych transakcji wprowadzanych automatycznie do aplikacji Dimon

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • masz doświadczenie w projektach szczególnie informatycznych w roli Lidera lub uczestnika
 • potrafisz pisać procedury, instrukcje
 • potrafisz interpretować Ustawy i Rozporządzenia EU
 • cechuje Cię analityczne myślenie oraz potrafisz logicznie argumentować swoje zdanie
 • pakiet MS Office nie ma przed Tobą tajemnic
 • znasz język angielski w mowie i w piśmie na poziomie komunikatywnym
 • jesteś komunikatywny, kreatywny i zaangażowany oraz wykazujesz chęć do samodoskonalenia
 • potrafisz skutecznie współpracować z zespołami IT 
 • potrafisz wziąć odpowiedzialność za swoje zadania, a presja czasu jest Twoim motywatorem

Mile widziane:

 • znajomość systemu Globus, Altamiry lub Dimon będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie w instytucji finansowej przy rejestracji transakcji na potrzeby PPP
 • wiedza specjalistyczna z zakresu produktów bankowych i rejestracji transakcji w ramach PPP

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy