Santander Bank Polska

Ekspert ds. Restrukturyzacji

Santander Bank PolskaO firmie

Santander Bank Polska

Kolorowa 10

Poznań

Ekspert ds. Restrukturyzacji
Miejsce pracy: Poznań

Oferujemy Ci miejsce, w którym możesz:

 • zarządzać powierzonym portfelem kredytów podwyższonego ryzyka - korporacyjnych
 • podejmować i rekomendować decyzje kredytowe, w szczególności w zakresie restrukturyzacji zadłużenia
 • prowadzić monitoring wierzytelności obejmujących zaawansowaną analizę ekonomiczno-finansową również w oparciu o dane skonsolidowane, raporty audytora, prognozy, raporty
 • prowadzić działania prawne w stosunku do dłużników we współpracy z Departamentem Prawnym/ analiza ryzyk prawnych
 • reprezentować Bank w Radach Wierzycieli (podejmować decyzje dotyczące majątku masy, sposobu prowadzenia restrukturyzacji lub upadłości)
 • podejmować samodzielne działania operacyjne związane z zarządzanym portfelem kredytów
 • planować i monitorować spłatę powierzonego do obsługi portfela
 • ustalać i okresowo weryfikować klasyfikację klientów oraz wysokość rezerwy na utratę wartości ekspozycji kredytowej
 • inicjować i wdrażać projekty zmierzające do optymalizacji procesu odzysku i zarządzania portfelem
 • ściśle współpracować z innymi jednostkami Banku w celu zapewnienia kompleksowej i szybkiej obsługi

Dołącz do nas, jeżeli:

 • posiadasz doświadczenie zawodowe w ocenie ryzyka kredytowego – min 3 lata
 • masz przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstw i oceny zdolności kredytowej, znajomość otoczenia makroekonomicznego
 • znasz zagadnienia prawne z zakresu prawa gospodarczego: kodeks handlowy, kodeks cywilny, prawo bankowe, zagadnienia w zakresie ustanawiania i egzekwowania zabezpieczeń
 • potrafisz formułować własne opinie i rekomendacje
 • posiadasz rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • masz doświadczenie w prowadzenie trudnych negocjacji
 • potrafisz pracować pod presją czasu, zachowując przy tym zaangażowanie, samodzielność oraz odpowiedzialność
 • dążysz do stałego rozwoju oraz podnoszenia swoich umiejętności zawodowych
 • wykazujesz kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań
 • swobodnie komunikujesz się w języku angielskim zarówno w mowie, jak i piśmie
 • mile widziana znajomość prawa restrukturyzacyjnego, prawa upadłościowego, kodeksu postępowania cywilnego

Mamy dla Ciebie również:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • zgrany zespół i przyjazną atmosferę
 • bogatą ofertę benefitu samochodowego
 • pożyczki na cele mieszkaniowe
 • ofertę produktową banku na atrakcyjnych warunkach
 • prywatną opiekę zdrowotną
 • możliwość wyboru spośród bogatej oferty świadczeń pozapłacowych w ramach systemu kafeteryjnego
 • ciekawe akcje w ramach programu propagującego zdrowy styl życia „BeHealthy”
 • dofinansowanie do „Rajdu Bankowca” - wyjazdu jedynego w swoim rodzaju
 • pracę i możliwość wymiany doświadczeń w międzynarodowym środowisku grupy Santander
Jesteśmy otwarci
na zatrudnienie osób
z niepełnosprawnością.
Ekspert ds. Restrukturyzacji

Oferujemy Ci miejsce, w którym możesz:

 • zarządzać powierzonym portfelem kredytów podwyższonego ryzyka - korporacyjnych
 • podejmować i rekomendować decyzje kredytowe, w szczególności w zakresie restrukturyzacji zadłużenia
 • prowadzić monitoring wierzytelności obejmujących zaawansowaną analizę ekonomiczno-finansową również w oparciu o dane skonsolidowane, raporty audytora, prognozy, raporty
 • prowadzić działania prawne w stosunku do dłużników we współpracy z Departamentem Prawnym/ analiza ryzyk prawnych
 • reprezentować Bank w Radach Wierzycieli (podejmować decyzje dotyczące majątku masy, sposobu prowadzenia restrukturyzacji lub upadłości)
 • podejmować samodzielne działania operacyjne związane z zarządzanym portfelem kredytów
 • planować i monitorować spłatę powierzonego do obsługi portfela
 • ustalać i okresowo weryfikować klasyfikację klientów oraz wysokość rezerwy na utratę wartości ekspozycji kredytowej
 • inicjować i wdrażać projekty zmierzające do optymalizacji procesu odzysku i zarządzania portfelem
 • ściśle współpracować z innymi jednostkami Banku w celu zapewnienia kompleksowej i szybkiej obsługi

Dołącz do nas, jeżeli:

 • posiadasz doświadczenie zawodowe w ocenie ryzyka kredytowego – min 3 lata
 • masz przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstw i oceny zdolności kredytowej, znajomość otoczenia makroekonomicznego
 • znasz zagadnienia prawne z zakresu prawa gospodarczego: kodeks handlowy, kodeks cywilny, prawo bankowe, zagadnienia w zakresie ustanawiania i egzekwowania zabezpieczeń
 • potrafisz formułować własne opinie i rekomendacje
 • posiadasz rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • masz doświadczenie w prowadzenie trudnych negocjacji
 • potrafisz pracować pod presją czasu, zachowując przy tym zaangażowanie, samodzielność oraz odpowiedzialność
 • dążysz do stałego rozwoju oraz podnoszenia swoich umiejętności zawodowych
 • wykazujesz kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań
 • swobodnie komunikujesz się w języku angielskim zarówno w mowie, jak i piśmie
 • mile widziana znajomość prawa restrukturyzacyjnego, prawa upadłościowego, kodeksu postępowania cywilnego

Mamy dla Ciebie również:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • zgrany zespół i przyjazną atmosferę
 • bogatą ofertę benefitu samochodowego
 • pożyczki na cele mieszkaniowe
 • ofertę produktową banku na atrakcyjnych warunkach
 • prywatną opiekę zdrowotną
 • możliwość wyboru spośród bogatej oferty świadczeń pozapłacowych w ramach systemu kafeteryjnego
 • ciekawe akcje w ramach programu propagującego zdrowy styl życia „BeHealthy”
 • dofinansowanie do „Rajdu Bankowca” - wyjazdu jedynego w swoim rodzaju
 • pracę i możliwość wymiany doświadczeń w międzynarodowym środowisku grupy Santander

Ogłoszenie archiwalne