Ta oferta pracy jest nieaktualna od 113 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Ekspert ds. Rozliczania Projektu

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 04.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Główny Urząd Miar

  Ekspert ds. Rozliczania Projektu

  Miejsce pracy: Warszawa

  ZAKRES ZADAŃ 

  • Weryfikowanie i opisywanie dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020. oraz z zasadami rachunkowości.  
  • Sporządzanie wniosków o płatność, raportów i sprawozdań, zgodnie z wytycznymi unijnymi. 
  • Kontrola wydatków pod względem zgodności z budżetem projektu oraz ich kwalifikowalności.
  • Przygotowanie i katalogowanie dokumentacji finansowej projektu.  
  • Aktualizacja i weryfikacja harmonogramów płatności oraz dbanie o terminowość płatności.  
  • Współudział w pracach dotyczących planowania wydatków budżetowych.  

  OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY 

  • wykształcenia wyższego (mile widziana specjalizacja związana z finansami, rachunkowością lub funduszami unijnymi), 
  • 3-letniego doświadczenia zawodowego w rozliczaniu projektów współfinansowanych z UE,
  • znajomości języka angielskiego na poziomie B2, 
  • znajomość zasad finansowania, rozliczania i kwalifikowalności wydatków finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
  • umiejętności opracowywania dokumentacji dotyczącej realizacji i koordynacji projektów, 
  • wiedzy pozwalającej na realizację zadań związanych z obsługą projektów funduszowych, 
  • dobrej znajomości zasad funkcjonowania programów funduszowych, w tym m.in. przepisów prawa i procedur UE w tym obszarze, 
  • komunikatywności i asertywności, 
  • umiejętności: współpracy, analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów,  pracy pod presją czasu,
  • umiejętności obsługi komputera (Pakiet Microsoft Office).

  OFERUJEMY

  • stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,  
  • otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,  
  • dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych, 
  • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,  
  • trzynaste wynagrodzenie,  
  • ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 - 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,  
  • szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych,  
  • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach),  
  • możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie

  Aplikacje powinny zawierać CV, LM, skan dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego jak również klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.  

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 31.12.2018 r. klikając w przycisk aplikowania.

  Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 


  .

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA  
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.  

  • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Głównego Urzędu Miar z siedzibą przy ul. Elektoralnej 2, 00139 Warszawa.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: [email protected], tel. 22 581 94 30. 
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.  
  • Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.  
  • Uprawnienia:  prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy.  
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane  
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.