Oferta pracy

Ekspert ds. Rozwoju Usług Wartości Dodanej

PKO Bank Polski SAO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Ekspert
Departament Usług Cyfrowych
EKSPERT DS. ROZWOJU USŁUG WARTOŚCI DODANEJ

Na co dzień jako nasz Ekspert:

 • prowadzisz analizę regulacji krajowych i unijnych w zakresie niezbędnym do przygotowania wymagań biznesowych dotyczących wdrażania nowych usług i funkcjonalności w Banku,
 • opiniujesz projekty regulacji wewnętrznych i dokumentacji projektowej zapewniając realizacje obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego oraz prawa UE (przede wszystkim ustawy o usługach płatniczych) a także wytycznych i rekomendacji organów nadzoru,
 • opracowujesz i opiniujesz przepisy wewnętrzne Banku w zakresie odpowiedzialności Departamentu Usług Cyfrowych,
 • prowadzisz bieżącą analizę prawną projektowanych rozwiązań, procesów, modeli współpracy oraz dokumentacji projektowej,
 • współpracujesz z departamentami biznesowymi, zgodności oraz prawnym i IT, UXami, testerami, produkt menadżerami, dbając o satysfakcję użytkownika,
 • współpracujesz z jednostkami Banku, podmiotami Grupy oraz administracją publiczną w zakresie realizacji projektów usług cyfrowych, rozwoju cyfrowej tożsamości i usług kwalifikowanych w kanałach bankowości elektronicznej Banku,
 • prowadzisz analizy biznesowe pod kątem prawnym w projektach wdrożeniowych (także o dużej skali), w obszarze aplikacji mobilnych oraz serwisów internetowych Banku.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • znasz przepisy prawa regulujące działalność instytucji finansowych w zakresie usług płatniczych oraz ochrony konsumenta, usług zaufania i usług kwalifikowanych,
 • posiadasz doświadczenie we wdrażaniu projektów biznesowo informatycznych w instytucjach finansowych lub e-Administracji publicznej,
 • masz doświadczenie w analizie biznesowej w obszarze kanałów cyfrowych
 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, finanse, bankowość, ekonomia),
 • pracowałaś/pracowałeś przez co najmniej 3 lata w instytucji finansowej lub Administracji publicznej,
 • posiadasz praktyczne doświadczenie w prowadzeniu projektów w oparciu o metodyki tradycyjne lub zwinne,
 • przeprowadzasz analizy rynku pod kątem procesów sprzedaży w kanałach elektronicznych,
 • znasz język angielski na poziomie B2.

W PKO Banku Polskim masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Ogłoszenie archiwalne