Oferta pracy

Ekspert ds. Spójności w Projektach Unijnych

Bank Gospodarstwa KrajowegoO firmie

Bank Gospodarstwa Krajowego

Chmielna 73

Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Ekspert ds. Spójności w Projektach Unijnych

Odpowiedzialność i zadania:

 • Realizacja zadań związanych z wdrażaniem projektów finansowanych ze środków UE
 • Udział w wypracowywaniu warunków współpracy z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi, a także instytucjami finansowymi, w zakresie programów wsparcia będących w obszarze działania departamentu
 • Zapewnianie zgodności przygotowywanych dokumentów i rozwiązań z wymogami przepisów krajowych i europejskich
 • Dokonywanie analiz i zapewnianie konsultacji współpracującym partnerom w zakresie otoczenia formalno-prawnego odnoszącego się do programów wsparcia
 • Udział w analizie i kreowaniu uwarunkowań dla pozyskiwania środków finansowych na realizację nowych programów wsparcia na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
 • Aktywne tworzenie nowych produktów finansowych z wykorzystaniem instrumentów UE
 • Utrzymywanie relacji z sektorem administracji unijnej, rządowej i samorządowej

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane: prawo/ administracja/ ekonomia/ finanse/ bankowość
 • Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej, instytucji zarządzającej/pośredniczącej w zakresie wdrażania środków UE, instytucji nadzoru nad rynkami finansowymi/administracji finansowej lub kancelarii prawnej - w sprawach z zakresu prawa finansowego lub unijnego
 • Praktyka we współpracy z instytucjami unijnymi, rządowymi i samorządowymi
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień prawnych i ekonomicznych z zakresu udzielania finansowania w postaci instrumentów dłużnych, kapitałowych oraz pokrewnych
 • Znajomość specyfiki funkcjonowania rynków i instytucji finansowych, w szczególności banków, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, a także regulacji w tym zakresie
 • Dobra znajomość zasad funkcjonowania Polityki spójności UE oraz wdrażania projektów finansowanych ze środków funduszy unijnych
 • Umiejętność opracowywania analiz, opinii, sprawozdań i raportów, a także przygotowywania i recenzowania pism urzędowych, projektów umów, wytycznych, regulaminów i innych dokumentów formalno-prawnych
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność wystąpień publicznych i przedstawiania prezentacji
 • Gotowość do podróży służbowych

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne