Oferta pracy

Ekspert ds. sprawozdawczości i konsolidacji

PGE Baltica Sp. z o.o.

PGE Baltica Sp. z o.o.

Mokotowska 49

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Udział w miesięcznym i kwartalnych raportowaniu wyników segmentu na potrzeby konsolidacji, zgodnie z wymogami Grupy

 • Przygotowywanie jednostkowych cash flow spółek segmentu za pomocą MS Excel wg MSSF

 • Zamiana BS i P&L wg UoR na MSSF

 • Przygotowanie skonsolidowanego P&L, BS i cash flow segmentu za pomocą MS Excel wg MSSF

 • Tworzenie PK dla księgowania pożyczek, instrumentów finansowych, zabezpieczeń finansowych, zmian w kapitałach, rezerw

 • Kalkulacja rezerwy aktuarialnej, rezerw na zobowiązania warunkowe

 • Współpraca z audytorami w zakresie badania sprawozdań finansowych, pakietów półrocznych

 • Wsparcie w przygotowaniu sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu z działalności itp. i Wyjaśnianie nieprawidłowości, niezgodności, podejmowanie działań naprawczych współpraca z zewnętrznym CUW księgowym w tym zakresie

 • Prowadzenie ewidencji pozabilansowej zobowiązań, zabezpieczeń, udzielonych gwarancji, poręczeń

 • Weryfikacja prawidłowości księgowań, uzgadnianie kont księgowych w spółkach segmentu

 • Procedowanie podpisywania i składania sprawozdań finansowych do KRS,

 • Aktualizacja polityk rachunkowości itp.

Nasze wymagania

 • Min 4 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków

 • Min 2 letnie doświadczenie we wsparciu przygotowywania sprawozdań finansowych lub ich tworzeniu

 • Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, rachunkowości

 • Wiedza z zakresu MSFF i MSR, ustawy o rachunkowości

 • Dobra znajomość SAP, w szczególności mile widziana znajomość SAP FC

 • Umiejętność obsługi komputera (dobra znajomość pakietu MS Office)

 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej

 • Terminowość, dokładność i skrupulatność

 • Odpowiedzialność za powierzone zadania, samodzielność

 • Inicjatywa w działaniu i dociekliwość

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym, min B2

To oferujemy

 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego

 • Uczestnictwo w budowie nowoczesnej organizacji

 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery

 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym

 • Pracę w multidyscyplinarnym międzynarodowym zespole

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • owoce

 • opieka stomatologiczna

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dodatkowy urlop

PGE Baltica Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego. Gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Stale się zmieniamy, by realizować nasze strategiczne cele, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce.

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE, który zakłada w pierwszej kolejności budowę trzech farm wiatrowych:

• Elektrowni Wiatrowej Baltica 1 – do 896 MW mocy zainstalowanej, termin realizacji do 2040 roku.

• Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 – do 1498 MW mocy zainstalowanej, termin realizacji: do 2030 roku.

• Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 – do 1045 MW mocy zainstalowanej, termin realizacji do 2026 roku.

Więcej informacji na stronie www.

Przewiń do profilu firmy