Ekspert ds. Standardów Rewizji Finansowej

Polska Agencja Nadzoru AudytowegoO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Kolejowa 1

Warszawa

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) jest nowo utworzonym organem, który od 1 stycznia 2020 r. sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Bierzemy też aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. 
 
W związku z rozbudową zespołu poszukujemy Eksperta ds. Standardów Rewizji Finansowej do Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej.
Ekspert ds. Standardów Rewizji Finansowej

Zakres odpowiedzialności

 • Monitorowanie i bieżąca analiza standardów IAASB, w tym modyfikacji standardów oraz nowych wytycznych w zakresie ich stosowania
 • Udział w pracach na forum międzynarodowym, a także współpraca z innymi organami nadzoru (w tym w ramach CEAOB) w zakresie stosowania standardów
 • Udział w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez PANA

Poszukiwane kompetencje

 • Wykształcenie wyższe
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie - minimum B2
 • Znajomość i doświadczenie w stosowaniu regulacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej (w tym MSR/MSSF, MSB)
 • Wiedza w zakresie metodologii i metodyki IAASB, Międzynarodowych Standardów Badania (MSB), Międzynarodowych Standardów Usług Przeglądu (MSUP), Międzynarodowych Standardów Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych (MSUA), Międzynarodowych Standardów Kontroli Jakości 1 (MSKJ1), Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (kodeks etyki IFAC)
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie stosowania krajowych standardów wykonywania zawodu biegłego rewidenta, krajowych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej
 • Mile widziane uprawnienia biegłego rewidenta lub uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w innym państwie UE lub państwie trzecim

Zalety pracy u nas

 • Dynamizm nowej organizacji połączony ze stabilnością instytucji państwowej
 • Umowa o pracę
 • Elastyczny czas pracy – zaczynamy między 7.00 a 10.00 – w czasie pandemii praca częściowo zdalna
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Nowe, komfortowe, kameralne biuro przy Dworcu Zachodnim w Warszawie – ul. Kolejowa 1
 • Rozwój zawodowy - możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia i zdobycia wysokich kompetencji
 • Praca w gronie ekspertów w dziedzinie prawa i finansów
 • Realny wpływ na rzetelność audytu – wspierasz organizację, która chroni bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
 • Niezbędne narzędzia pracy - laptop
 
Dla nas najważniejsze są kompetencje.
 
 
Jesteśmy otwarci na wszystkich kandydatów, także na osoby z niepełnosprawnością.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy