Oferta pracy

Ekspert ds. Transformacji Energetycznej

BNP Paribas Bank Polska S.A.

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Marcina Kasprzaka 2

Wola

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie bądź udział w projektach mających na celu:

 • 1 Rozwój nowych kanałów dystrybucji w oparciu o:

 • a. współpracę z zewnętrznymi dostawcami technologii z zakresu zielonej energii;

 • b. zewnętrznych konsultantów ds. energii współpracujących z bankiem;

 • c. współpracę z instytucjami unijnymi i krajowymi, bankami rozwoju (EBI, EBOR, BGK, Inne) oraz jednostkami samorządowymi.;

 • 2 Rozwój procesów i narzędzi wspierających sprzedaż produktów banku dedykowanych transformacji energetycznej;

 • 3 Analizę rynku pod kątem identyfikacji nowych możliwości zwiększania finansowania transformacji energetycznej;

 • 4 Wypracowywanie strategii sprzedażowej i jej realizacja we współpracy z obszarem sprzedaży i marketingu;

 • 5 Wsparcie procesu kształtowania strategii banku w zakresie rozwoju zrównoważonego finansowania;

 • 6 Wsparcie dla obszaru sprzedaży i innych jednostek banku w zakresie rozwoju kompetencji koniecznych do zwiększania poziomu sprzedaży produktów dedykowanych finansowaniu transformacji energetycznej, w tym organizacja szkoleń z zakresu produktów finansowania zrównoważonego rozwoju;

 • 7 Koordynacja współpracy banku z zewnętrznymi konsultantami ds. energii i instytucjami zewnętrznymi (np. BGK, EBI, inne).

Nasze wymagania

 • Wiedza z zakresu szeroko rozumianej transformacji energetycznej gospodarki i zachodzących współcześnie zmian rynkowych;

 • Umiejętność obserwowania zachodzących w gospodarce realnej oraz w sferze regulacyjnej zmian mających wpływ na przyszłe trendy związane z rozwojem obszaru transformacji energetycznej;

 • Podstawowa wiedza z zakresu dostępnych na rynku zielonych technologii oraz podmiotów i instytucji zaangażowanych w rozwój rynku zielonej energii;

 • Umiejętność wypracowywania nowych modeli sprzedaży angażujących strony trzecie tj. dostawców, firmy konsultingowe, platformy integrujące projekty;

 • Umiejętność nawiązywanie kontaktów handlowych z podmiotami z rynku (dostawcami, dystrybutorami zielonych technologii) i wypracowywanie efektywnych mechanizmów współpracy;

 • Znajomość procesów kredytowych i sprzedażowych w banku;

 • Doświadczenie w zakresie współpracy z zewnętrznymi instytucjami finansowymi (typu BGK, EBI) oraz w zakresie prowadzenia projektów dotyczących wdrażania instrumentów finansowych wspieranych przez środki publiczne (unijne lub krajowe).

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

 • Wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych;

 • Możliwość pracy zdalnej;

 • Możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach banku;

 • Realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • program emerytalny

 • dodatkowy urlop

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata, liderem zrównoważonego rozwoju.

Bankiem otwartym na każdego, wspierającym potrzeby różnych grup, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Cenimy różnorodność, bo wierzymy, że w niej jest siła.

Stawiamy na wzajemny szacunek i zrozumienie.

Jeśli myślisz o pracy w stabilnej organizacji, oferującej innowacyjne produkty finansowe i chcesz rozwijać swoje kompetencje w przyjaznym środowisku, aplikuj do nas!

Oprócz wyzwań zawodowych, możesz liczyć na pakiet benefitów i wsparcie w bieżącej pracy. Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, to postaramy się dla Ciebie o dodatkowe udogodnienia.

Dołącz do pracodawcy, któremu zależy.

Przewiń do profilu firmy