Ta oferta pracy jest nieaktualna od 3 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Ekspert ds. Ubezpieczeń w Biurze Sprzedaży - Underwritingu i Reasekuracji

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 22.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

  Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest zakładem ubezpieczeń należącym do Grupy Kapitałowej PGNiG

  Ekspert ds. Ubezpieczeń w Biurze Sprzedaży - Underwritingu i Reasekuracji

  Miejsce pracy: Warszawa

  Do podstawowych obowiązków Eksperta ds. Ubezpieczeń Biurze Sprzedaży, Underwritingu i Reasekuracji należeć będzie:

  • przeprowadzanie analizy ryzyka wystąpienia szkód i zagrożeń związanych z działalnością prowadzona przez ubezpieczonych i posiadanym przez nich mieniem;
  • redagowanie i przygotowywanie projektów ofert i umów ubezpieczenia oraz wystawianie polis i innych dokumentów wymaganych dla zawarcia umowy ubezpieczenia, głównie AR, BI, MB, MLoP, CAR/EAR, ALoP, OC, mile widziane doświadczenie w zakresie upstream;
  • proponowanie sposobu poprawy zarządzania ryzykiem wystąpienia szkody, zmiany pokrycia ubezpieczeniowego lub rekomendowanie inwestycji zmniejszających ryzyko działalności;
  • kompletowanie i weryfikacja dokumentacji przyjmowanej w celu zawarcia umowy;
  • sporządzanie raportów, zestawień, prezentacji na potrzeby Towarzystwa i klientów;
  • informowanie ubezpieczonego o zmianach w ustawodawstwie, jego prawach jako ubezpieczonego oraz ofercie Towarzystwa.

  Nasze oczekiwania:

  • 5 letnie doświadczenie w obszarze underwritingu;
  • wiedza z zakresu konstrukcji produktów ubezpieczeniowych i trybu zawierania umów ubezpieczenia;
  • wykształcenie wyższe lub w trakcie (ekonomia, finanse, prawo, administracja);                 
  • dobra/bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem;
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel;
  • umiejętności analityczne i koncepcyjne;
  • skrupulatność i dokładność.

  Co oferujemy:

  • pracę w dynamicznie rozwijającym się towarzystwie,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • pracowniczy pakiet ubezpieczeń,
  • opiekę medyczną

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Curriculum vitae prosimy przesyłać do dnia 6 lutego 2019 r

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polski Gaz TUW z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ul. M. Kasprzaka 25.  Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: [email protected], pod numerem telefonu: +48 22 589 40 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora

  Inspektor ochrony danych

  U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: [email protected],  pod nr telefonu: + 48 22 230 23 03 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w ramach którego została złożona aplikacja – podstawą prawną przetwarzania są przepisy kodeksu pracy, a w zakresie danych wykraczających poza wskazane w tych przepisach - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda.

  Okres przez który dane są przechowywane

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu wycofania zgody.

  Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora np.  dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

  Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.  

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.