Oferta pracy

Ekspert ds. walidacji modeli ryzyka kredytowego

ING Tech PolandO firmie

ING Tech Poland

Zajęcza 4

Warszawa

Szukamy Ciebie jeśli:

 • Posiadasz stopień Mgr lub Dr w obszarze nauk ilościowych/numerycznych
 • Posiadasz zaawansowaną znajomość programowania SAS lub podobnego języka
 • Posiadasz znajomość technik i narzędzi modelowania statystycznego
 • Posiadasz co najmniej 5 lat doświadczenia w modelach ryzyka kredytowego
 • Posiadasz znajomość modeli i regulacji IRB i/lub IFRS9
 • Posiadasz podejście analityczne
Ekspert ds. walidacji modeli ryzyka kredytowego

Dodatkowo zapunktujesz za:

 • Znajomość modeli decyzyjnych lub modeli wczesnego ostrzegania przed ryzykiem

Informacje o zespole:

W ING Tech Poland i grupie ING kierujemy się podejściem Agile. Jesteśmy innowacyjni i ufamy ludziom, z którymi współpracujemy. Risk Hub powstał w ramach centralnego zespołu ryzyka zlokalizowanego obecnie w Amsterdamie. Walidacja modeli sprawdza, czy modele są odpowiednie do zamierzonego zastosowania i zgodne z wewnętrznymi zasadami i regulacjami zewnętrznymi. Naszym celem jest zwiększenie zrozumienia przez ING ograniczeń i słabości modeli oraz przyczynienie się do ciągłego doskonalenia modeli, aby zapewnić ich wartość dodaną dla ING. Jako Ekspert ds. walidacji modeli ryzyka kredytowego będziesz walidować modele stosowane do kapitału regulacyjnego (podejście IRB), rezerw na straty kredytowe (IFRS 9) oraz innowacyjnych modeli decyzyjnych obejmujących wszystkie elementy modeli dla dowolnego rodzaju portfela na całym świecie.


Zakres obowiązków

40%
  - ocena modeli ryzyka kredytowego
 
30%
  - opracowanie wysokiej jakości raportów
 
10%
 -ciagłe doskonalenie i koordynacja
 
10%
 - współpraca z właścicielami modelu
 
10%
 - coaching młodszych członków zespołu

Dodatkowe umiejętności: 

 • Umiejętność pracy nad wieloma projektami
 • Otwarte pozytywne podejście
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne w jęz. angielskim
 • Umiejętność pisania klarownych raportów
 • Umiejętność pracy w małym zespole

 

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji informujemy, że będą one wykorzystywane przez okres 1 roku.
Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Ogłoszenie archiwalne