Oferta pracy

Ekspert ds. walidacji modeli ryzyka kredytowego

ING Tech Poland

ING Tech Poland

Zajęcza 4

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Ocena modeli ryzyka kredytowego

 • Opracowanie wysokiej jakości raportów

 • Ciągłe doskonalenie i koordynacja

 • Współpraca z właścicielami modelu

 • Coaching młodszych członków zespołu

Nasze wymagania

 • Posiadasz stopień Mgr lub Dr w obszarze nauk ilościowych/numerycznych

 • Posiadasz zaawansowaną znajomość programowania SAS lub podobnego języka

 • Posiadasz znajomość technik i narzędzi modelowania statystycznego

 • Posiadasz co najmniej 5 lat doświadczenia w modelach ryzyka kredytowego

 • Posiadasz znajomość modeli i regulacji IRB i/lub IFRS9

 • Posiadasz podejście analityczne

Mile widziane

 • Znajomość modeli decyzyjnych lub modeli wczesnego ostrzegania przed ryzykiem

To oferujemy

 • Wielokierunkowy rozwój,

 • Certyfikacje i transfer wiedzy

 • Najnowsze technologie

 • Międzynarodowe projekty

 • Stabilne warunki zatrudnienia

 • Pełne wyposażenie stanowiska pracy

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • spotkania integracyjne

 • gry wideo w pracy

 • parking dla pracowników

 • strefa relaksu

Informacje o zespole:

W ING Tech Poland i grupie ING kierujemy się podejściem Agile. Jesteśmy innowacyjni i ufamy ludziom, z którymi współpracujemy. Risk Hub powstał w ramach centralnego zespołu ryzyka zlokalizowanego obecnie w Amsterdamie. Walidacja modeli sprawdza, czy modele są odpowiednie do zamierzonego zastosowania i zgodne z wewnętrznymi zasadami i regulacjami zewnętrznymi. Naszym celem jest zwiększenie zrozumienia przez ING ograniczeń i słabości modeli oraz przyczynienie się do ciągłego doskonalenia modeli, aby zapewnić ich wartość dodaną dla ING. Jako Ekspert ds. walidacji modeli ryzyka kredytowego będziesz walidować modele stosowane do kapitału regulacyjnego (podejście IRB), rezerw na straty kredytowe (IFRS 9) oraz innowacyjnych modeli decyzyjnych obejmujących wszystkie elementy modeli dla dowolnego rodzaju portfela na całym świecie.

Dodatkowe umiejętności:

Umiejętność pracy nad wieloma projektami

Otwarte pozytywne podejście

Doskonałe umiejętności komunikacyjne w jęz. angielskim

Umiejętność pisania klarownych raportów

Umiejętność pracy w małym zespole