Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Ekspert ds. walidacji modeli ryzyka rynkowego (Trading)

ING Hubs Poland

ING Hubs Poland

Zajęcza 4

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Ciągłe doskonalenie oraz rozwój stosowanych metodyk i narzędzi

 • Komunikacja z właścicielami modelu, wyższym kierownictwem, regulatorem, audytorami zewnętrznymi

 • Ocena modeli ryzyka rynkowego

 • Opracowywanie wysokiej jakości raportów

 • Coaching oraz nadzorowanie pracy mniej doświadczonych członków zespołu

Nasze wymagania

 • Masz wykształcenie wyższe (tytuł magistra lub doktorat) na kierunku ilościowym np. ekonometria, finanse ilościowe, statystyka, matematyka, fizyka,

 • Masz przynajmniej 6 lat doświadczenia w obszarze związanym z tworzeniem lub walidacją modeli ryzyka rynkowego (np. VaR, sVaR, Expected Shortfall, FRTB) i/lub modeli pomiaru ryzyka kontrahenta (np. SIMM, CVA, limity ryzyka kontrahenta) wykorzystywanych w obszarze księgi handlowej, w tym znajomość wymogów biznesowych i regulacyjnych mających wpływ na ten obszar,

 • Potrafisz wyceniać instrumenty finansowe (np. obligacje, kontrakty IRS, opcje),

 • Masz doświadczenie w kierowaniu pracą oraz bieżącym wspieraniu mniej doświadczonych członków zespołu,

 • Umiesz komunikować się z wyższym kierownictwem, potrafisz zarządzać oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych takich jak regulator (ECB, DNB) oraz audytorzy zewnętrzni,

 • Lubisz pracować w zespole, umiesz dzielić się wiedzą oraz wspólnie dążyć do wyznaczonych celów,

 • Chcesz pracować i rozwijać się międzynarodowym środowisku ukierunkowanym na kreatywność i innowacje,

 • Znasz język angielski w mowie i w piśmie na poziomie C1 lub wyżej.

Mile widziane

 • Masz doświadczenie w pracy w metodyce Agile/Scrum,

 • Działasz samodzielnie, kreatywnie podchodzisz do rozwiązywania problemów,

 • Nie boisz się wdrażać nowych metodyk/narzędzi,

 • Bardzo dobre umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów,

 • Wysokie umiejętności komunikacyjne (pisemne i ustne),

 • Wysoko rozwinięte umiejętności wywierania wpływu i przekonywania.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • spotkania integracyjne

 • siłownia w biurze

 • gry wideo w pracy

 • parking dla pracowników

 • strefa relaksu

Informacje o Zespole:

W ING Hubs Poland i Grupie ING kierujemy się podejściem Agile. Jesteśmy innowacyjni i ufamy ludziom, z którymi współpracujemy. Risk Hub powstał w ramach centralnego zespołu ryzyka zlokalizowanego obecnie w Amsterdamie. Walidacja modeli sprawdza, czy modele są odpowiednie do zamierzonego zastosowania i zgodne z wewnętrznymi zasadami i regulacjami zewnętrznymi.

Jako członek zespołu walidacji modeli ryzyka rynkowego w obszarze księgi handlowej będziesz pracować z modelami stosowanymi do kalkulacji kapitału regulacyjnego (model IMA VaR, FRTB), modelami wykorzystywanymi do zarządzania ryzykiem kontrahenta (SIMM, CVA) oraz pozostałymi modelami wykorzystywanymi do kwantyfikacji ryzyka rynkowego w obszarze globalnej działalności handlowej Grupy ING. Naszym celem jest zwiększenie zrozumienia przez ING ograniczeń i słabości modeli oraz przyczynienie się do ciągłego doskonalenia modeli, aby zapewnić ich wartość dodaną dla ING.