Ta oferta pracy jest nieaktualna od 20 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Ekspert ds. Wsparcia Sprzedaży - Region Centralny

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 02.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Kogo szukamy?
  Ekspert ds. Wsparcia Sprzedaży - Region Centralny
  Miejsce pracy: Warszawa
  Twórz z nami finanse przyszłościPracuj w kreatywnym środowiskuDołącz do młodego i ambitnego zespołuSpróbuj swoich sił w dynamicznie rozwijającej się firmie faktoringowej
  Dołącz do Idea Money!

  Twoje kluczowe zadania...

  • Wsparcie administracyjne regionu sprzedaży.
  • Koordynacja obiegu dokumentacji sprzedażowej i posprzedażowej.
  • Weryfikacja klientów oraz kontrahentów w bazach.
  • Wsparcie operacyjne pracowników sprzedaży.
  • Tworzenie analiz oraz raportów.
  • Penetracja rynku pod kątem możliwości sprzedażowych.

  Oczekujemy...

  • Wykształcenia wyższego.
  • Minimum rocznego doświadczenia w instytucjach finansowych.
  • Dobrej znajomości MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
  • Wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych.
  • Doświadczenia w obszarze usług finansowych dla firm- mile widziane.
  • Samodzielności i dobrej organizacji pracy.
  • Umiejętności pracy w zespole.

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie stałe oraz atrakcyjny system premiowy
  • Pracę w innowacyjnej i nowoczesnej organizacji, w najdynamiczniej rozwijającym się sektorze rynku finansowego.
  • Możliwość pracy ze zgranym, zmotywowanym zespołem.
  • Kartę MultiSport oraz prywatną opiekę medyczną.
  • Imprezy integracyjne, eventy, wspólne wyjścia.
  kreska
  aplikuj
  kreska

  Idea Money - już 7 lat na rynku!

  Jesteśmy na rynku od 2012 r. Zmieniamy oblicze polskiej gospodarki.
  Wspieramy przedsiębiorców, oferując innowacyjne rozwiązania dla biznesu.

  kreska
  Dowiedz się więcej na:

  Klauzula obowiązku informacyjnego w procesach rekrutacji

  Przesyłając zgłoszenie przyjmujesz do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):

  Administrator danych. Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Idea Money Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „Idea Money” (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa).

  Wymagane dokumenty/informacje:

  1) informacje, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

  2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

  3) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Idea Money S.A. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Idea Money S.A.

  Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty/informacje” w pozycji  2) i 3) mogą być zawarte w CV lub liście motywacyjnym

  Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

   

  Cel i podstawa prawna przetwarzania danych..

  1. Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego ( 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  2. Idea Money będzie przetwarzała Twoje dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO )
  3. Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO)
  4. Przepisy prawa pracy: Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);              Każda zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

   Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

   Odbiorcy danych i przekazywanie danych do państw trzecich.

   Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Idea Money usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (w tym takich jak hosting) oraz dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi w zakresie rekrutacji lub pośrednictwa pracy, obsługi BHP i badań lekarskich lub innym podmiotom wspierającym proces rekrutacji (firmy audytorskie, kancelarie prawne). Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

    

   Okres przechowywania danych

   Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody lub do końca

   roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym zgoda została udzielona – w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

    

   Twoje prawa.

   Masz prawo do:

   1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

   2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

   3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

   4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

   5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)


   Kontakt z Idea Money. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez Idea Money lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami pod adresem[[email protected]] lub pisemnie: [Inspektor Ochrony Danych, Idea Money S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.]