Decydując się na wzięcie udziału w procesie rekrutacji, w szczególności poprzez kliknięcie przycisku „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Instytutu Samorządu i Administracji Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grabowej 1a, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

Mając na względzie postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych jest Instytutu Samorządu i Administracji Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grabowej 1a (KRS 0000415946),
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb rekrutacji, a ich podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w tym procesie,
 • w każdym czasie może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: [email protected] Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami władzy publicznej,
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych,
 • Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od momentu upływu terminu składania aplikacji,
 • dostęp do Pani/Pana danych osobowych może zostać udzielony dostawcom usług, z których korzysta Spółka, w szczególności podmiotom udostępniającym Instytutowi swoją infrastrukturę informatyczną,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • w razie pytań można skontaktować się z nami pod adresem e-mail: [email protected]
Instytut Samorządu i Administracji Sp. z o.o.

Ekspert ds. zamówień publicznych

Instytut Samorządu i Administracji Sp. z o.o.O firmie

 • pomorskie

 • Ważna jeszcze 6 dni
  6 Marzec 2020
 • Praca zdalna
 • Pełny etat, Część etatu
 • Specjalista

Ekspert ds. zamówień publicznych

OPIS STANOWISKA

 • sporządzanie analiz i raportów prawnych
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych
 • tworzenie i kontrola dokumentacji przetargowej
 • prowadzenie szkoleń

WYMAGANIA

 • doświadczenie w stanowieniu lub stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w administracji publicznej
 • znajomość przepisów prawa oddziałujących na system zamówień publicznych
 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki to prawo, administracja lub ekonomia
 • dodatkowym atutem będzie wykonywanie jednego z zawodów prawniczych lub posiadanie stopnia lub tytułu naukowego
 • umiejętność posługiwania się aktualnymi systemami informatycznymi (pakiet Office, Lex, Legalis), a dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługiwania innych programów informatycznych

OFERUJEMY

 • elastyczne warunki współpracy, zarówno w zakresie czasu jak i miejsca (możliwość pracy zdalnej)
 • realizację kreatywnych i pozbawionych rutyny zadań prawnych
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • dostęp do pozafinansowych benefitów

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym prosimy o przesłanie swojego CV poprzez kliknięcie przycisku APLIKUJ.

Z góry dziękujemy za każdą nadesłaną aplikację. Ponadto uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Ekspert ds. zamówień publicznych

OPIS STANOWISKA

 • sporządzanie analiz i raportów prawnych
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych
 • tworzenie i kontrola dokumentacji przetargowej
 • prowadzenie szkoleń

WYMAGANIA

 • doświadczenie w stanowieniu lub stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w administracji publicznej
 • znajomość przepisów prawa oddziałujących na system zamówień publicznych
 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki to prawo, administracja lub ekonomia
 • dodatkowym atutem będzie wykonywanie jednego z zawodów prawniczych lub posiadanie stopnia lub tytułu naukowego
 • umiejętność posługiwania się aktualnymi systemami informatycznymi (pakiet Office, Lex, Legalis), a dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługiwania innych programów informatycznych

OFERUJEMY

 • elastyczne warunki współpracy, zarówno w zakresie czasu jak i miejsca (możliwość pracy zdalnej)
 • realizację kreatywnych i pozbawionych rutyny zadań prawnych
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • dostęp do pozafinansowych benefitów

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym prosimy o przesłanie swojego CV poprzez kliknięcie przycisku APLIKUJ.

Z góry dziękujemy za każdą nadesłaną aplikację. Ponadto uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne