Oferta pracy

Ekspert ds. Zarządzania Incydentami Bezpieczeństwa

GRUPA PZU

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 4 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • ekspert
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • Realizacja czynności operacyjnych w związku z podejrzeniem wystąpienia incydentów bezpieczeństwa na szkodę Spółek

 • Gromadzenie materiału dowodowego, badanie śladów systemowych, identyfikacja występujących sieci powiązań, weryfikacja zgodności z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi

 • Identyfikacja przypadków wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa, badanie wystąpienia braku zgodności procesów, produktów, usług ze standardami bezpieczeństwa

 • Przeciwdziałanie materializacji ryzyk i zagrożeń bezpieczeństwa Spółek Grupy PZU

 • Współuczestnictwo w mapowaniu wybranych procesów biznesowych, a także kluczowych elementów infrastruktury oraz konsultacja założeń do budowy procesów, usług, produktów ze standardami bezpieczeństwa

 • Podnoszenie świadomości i prowadzenie działań mających na celu edukowanie pracowników Grupy PZU

 • Uczestnictwo w procesie legislacyjnym i udział w przedsięwzięciach legislacyjnych zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa

 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółek Grupy PZU w zakresie zidentyfikowanych incydentów bezpieczeństwa oraz koordynacja i nadzór prac realizowanych w ramach zdarzeń, incydentów bezpieczeństwa IT

Nasze wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarach: przeciwdziałanie nadużyciom, ochrona informacji, audyt śledczy

 • Znajomość taktyki i metod przyjmowania wyjaśnień (umiejętność prowadzenia rozmów ukierunkowanych na pozyskanie informacji)

 • Umiejętność pozyskiwania oraz analizy informacji w ramach wywiadu jawnoźródłowego

 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa informacji i przeciwdziałania nadużyciom

 • Zrozumienie specyfiki organizacji oraz kluczowych procesów biznesowych zakładu ubezpieczeń

 • Budowanie scenariuszy zagrożeń bezpieczeństwa organizacji i wiedza z zakresu techniki konstruowania umów, regulacji i procedur wewnętrznych oraz umiejętność analizy procesów

 • Wykształcenie wyższe z zakresu: administracja, prawo, psychologia

 • Znajomość przepisów prawa karnego, postępowania karnego, cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej będzie dodatkowym atutem

To oferujemy

 • Pracę w modelu hybrydowym

 • Umowę o pracę

 • Atrakcyjny system wynagradzania

 • Profesjonalne szkolenia zewnętrzne oraz udział w wewnętrznych programach szkoleniowych

 • Opiekę medyczną w PZU Zdrowie

 • Program emerytalny i zniżki na wybrane produkty ubezpieczeniowe PZU

 • Benefity pozapłacowe m.in. karta sportowa, bilety do kin i teatrów, vouchery zakupowe

 • Możliwość rozwoju pasji sportowych w ramach licznych sekcji PZU Sport Team (od badmintona - po żeglarstwo)