Oferta pracy

Ekspert ds. Zarządzania Projektem

Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.

Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.

Mokotowska 49

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Pełnienie ról zarządczych w projektach

 • Zarządzanie harmonogramem Projektów, w tym jego przygotowanie, bieżąca aktualizacja i raportowanie

 • Analiza wpływu zmian zakresu prac oraz dostępności zasobów na harmonogram Projektów

 • Wsparcie wdrażania standardów zarządzania projektami, w tym w szczególności wsparcie wdrożenia wypracowanej metodyki

 • Wsparcie w rozwoju kompetencji zarządzania projektami w organizacji, w tym poprzez realizację spotkań coachingowych, szkoleń i warsztatów

 • Koordynacja działań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Projektach, w szczególności w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka oraz monitorowania statusu realizacji działań mitygujących, współpracując w tym zakresie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Spółki

 • Zbieranie i analiza informacji dotyczących postępu prac w Projektach

 • Przygotowanie i wdrażanie rozwiązań zapewniających integrację wyników prac projektowych w zakresie spójności dokumentacji

 • Współpraca z zespołami projektowymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie ww. zadań

 • Zgłaszanie ryzyk i podejmowanie działań związanych z zarządzaniem ryzykiem w uzgodnieniu z przełożonym

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: zarządzanie, ekonomia lub pokrewne

 • Preferowane: Studia podyplomowe w obszarze zarządzania projektami

 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym zarządzanie zespołem

 • Wiedza specjalistyczna/praktyczna z zakresu:

 • Zarządzanie Projektami i Programami (znajomość różnych metodyk)

 • Praktyczne wykorzystanie EVM w monitorowaniu realizacji projektu

 • Realizacja projektów w środowisku międzynarodowym (mile widziane)

 • Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze FOAK (First Of A Kind)

 • Certyfikaty potwierdzające znajomość metodyki zarządzania projektami, takie jak np.:

 • Axelos Global Best practice - PRINCE2, M_o_R – Management of Risk, P3O – Portfolio, Programme and Project Offices, MSP– Managing Successful Programmes, itp.

 • APMG International – Change Management, itp.

 • Project Management Institute - Project Management Professional (PMP), Program Management Professional (PgMP), itp.

 • International Project Management Association (IPMA)

 • Dobra znajomość pakietu MS Office, Primavera, MS Project

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

To oferujemy

 • Możliwości rozwoju zawodowego oraz ciekawe wyzwania

 • Szansę na udział w unikalnym na skalę Polski projekcie inwestycyjnym o charakterze strategicznym

 • Praca w ambitnym i dynamicznie rozwijającym się zespole

 • Atmosferę wsparcia i współpracy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i system nagradzania

 • Benefity pozapłacowe

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • program emerytalny

 • dofinansowanie wypoczynku

Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o to spółka celowa, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka będzie realizowała wszelkie działania w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej i formalno-prawnej, związane z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Przewiń do profilu firmy