Ta oferta pracy jest nieaktualna od 7 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Ekspert finansowy

 • Wrocław, Legnica, Wałbrzych, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 13.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Expander. Ekspert od spraw ważnych.

  Jesteśmy liderem w dostarczaniu najlepszych rozwiązań finansowych w Polsce: kredytów hipotecznych, gotówkowych, inwestycji, nieruchomości i usług finansowania przedsiębiorstw. Jesteśmy wiodącą firmą na rynku pośrednictwa finansowego, wyróżniającą się innowacyjnym podejściem do Klienta oraz jakością świadczonych usług. Nasza firma to przede wszystkim zespół wszechstronnych ekspertów, wspierających swoich Klientów na każdym etapie ich życia.
  Ekspert finansowy
  Miejsce pracy: Legnica, Wałbrzych, Wrocław

  Expander zapewni Ci:

  • Biura w atrakcyjnych lokalizacjach
  • Pracę z klientami umawianymi przez Call Center
  • Wynagrodzenie składające się, ze stałego wynagrodzenia oraz bardzo atrakcyjnego systemu prowizyjnego
  • Współpracę z kluczowymi partnerami nieruchomościowymi w Polsce
  • Przejrzystą ścieżkę rozwoju eksperckiego a także dodatkowe ścieżki tj. ścieżka menedżerska oraz mentorska.
  • Prosty i przejrzysty CRM umożliwiający sprawne zarządzanie zadaniami i pracą z klientami (procesem sprzedaży)
  • Wsparcie ze strony najlepszych trenerów i dedykowanych departamentów
  • Innowacyjne programy do współpracy z firmami i deweloperami
  • Narzędzia w postaci m.in. laptopa, telefonu
  • Dedykowaną, prywatną opiekę medyczną, możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego, platformę kafeteryjną oraz dodatkowe bonusy w zależności od stanowiska

   

  Expander szuka Kandydatów, którzy spełniają poniższe kryteria:

  • Wysokiej etyki zawodowej i kultury osobistej
  • Wykształcenia wyższego lub bycia na ostatnich semestrach studiów (musi to pozwolić na pełną dyspozycyjność).
  • Rocznego doświadczenia w sprzedaży w obszarze kredytów hipotecznych, gotówkowych, firmowych, ubezpieczeniowych lub inwestycyjnych.
  • Wiedzy z zakresu finansów i ekonomii
  • Wysokiej motywacji i chęci do rozwoju

   

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000287188,
   o kapitale zakładowym 43.992.400,00 zł, NIP 521-34-51-255 (dalej: „Administrator danych”).
   Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.
  2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail na adres: [email protected] lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. W procesie rekrutacji Administrator danych przetwarzać będzie dane wymagane przepisami prawa oraz inne dane: przekazane przez Ciebie w sposób dobrowolny oraz dane uzyskane w trakcie spotkań rekrutacyjnych. Przekazanie przez Ciebie danych w szerszym zakresie niż wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oznacza Twoją zgodę na ich przetwarzanie przez Expander.
  4. Administrator danych jednocześnie informuje Cię o przysługujących prawach do:
   a) wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie;
   b) dostępu do danych osobowych;
   c) prawo żądania ich sprostowania;
   d) usunięcia;
   e) ograniczenia przetwarzania;
   f) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
   g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu).

  W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt e mailowy [email protected] lub [email protected] – pisemny na adres Expander Advisors sp. z o.o., ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa.

  1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
   a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – na podstawie przepisów prawa (a dla danych, których przetwarzanie nie wynika z przepisów prawa na podstawie Twojej zgody) przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji w której brałeś/aś udział, chyba że wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie danych w celu brania udziału w przyszłych rekrutacjach;
   b) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych  przez okres wskazany w przepisach prawa dla przedawnienia roszczeń.
  2. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, którym Administrator danych zleci czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Mogą to być podmioty obsługujące lub udostępniające Administratorowi danych narzędzia teleinformatyczne czy też współpracujące z Administratorem danych w zakresie prowadzenia rekrutacji.
  3. Twoje dane osobowe mogą być przez nas bezpośrednio pozyskane od Ciebie (w trakcie targów, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronach internetowych, telefonicznie, pisemnie) oraz podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Call Center (rozmowa jest rejestrowana).
  4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  1. W zakresie wynikającym z przepisów prawa podanie przez Ciebie danych na potrzeby rekrutacji jest wymogiem prawnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, a dane te nie decydują o wyniku rekrutacji i zawarciu umowy.

   

  1. W stosunku do Twoich danych osobowych nie będzie zachodziło zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

   

  1. Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Expander Advisors Sp. z o.o. zgadzasz się na przetwarzanie przez Expander Advisors Sp. z o.o.  Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

   

  bottom