Oferta pracy

Ekspert/-ka w Departamencie Energii i Zmian Klimatu

Konfederacja LewiatanO firmie

Konfederacja Lewiatan

Cybulskiego 3

Warszawa

Konfederacja Lewiatan jest wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiegamy o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dbamy o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego.
 
Konfederacja Lewiatan zrzesza ponad 4000 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Jako jedyna polska organizacja pracodawców ma stałe przedstawicielstwo w Brukseli i należy do BUSINESSEUROPE - największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. 
Ekspert/-ka w Departamencie Energii i Zmian Klimatu

Cele i główne zadania dla osoby na tym stanowisku:

 • monitorowanie zmian legislacyjnych, krajowych jak i unijnych, w obszarze prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw branży energetycznej oraz ochrony środowiska, w tym gospodarujących odpadami;
 • monitorowanie przygotowywanych dokumentów strategicznych, krajowych i unijnych, z zakresu energetyki, zmian klimatu, ochrony środowiska, gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym gospodarki odpadami i innych powiązanych;
 • sporządzanie stanowisk do projektów aktów prawnych i dokumentów strategicznych w wyżej wymienionych obszarach oraz prezentowanie ich na forum publicznym m.in. podczas posiedzeń komisji sejmowych, komisji senackich, ministerialnych konferencji uzgodnieniowych oraz grup roboczych BUSINESSEUROPE;
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z członkami Konfederacji Lewiatan działających w wyżej wymienionych branżach, a także zapewnienie skutecznej współpracy i komunikacji między firmami a biurem Konfederacji Lewiatan;
 • projektowanie zmian prawnych i o charakterze strategicznym w wyżej wymienionych obszarach, wspierających rozwój gospodarczy, zgodnie z celami statutowymi Konfederacji Lewiatan;
 • współpraca ze Związkiem Pracodawców Prywatnych Energetyki, aktywna praca w: Radzie OZE, Radzie GOZ, Radzie ds. Zielonej Transformacji – wewnętrznych Radach Konfederacji Lewiatan.
 • efektywne prezentowanie stanowisk Konfederacji Lewiatan w mediach.

Wymagane kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje: 

 • wykształcenie: wyższe prawnicze (dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień radcy prawnego), specjalizacja w zakresie energetyki lub ochrony środowiska;
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska;
 • dobra znajomość procesu legislacyjnego na poziomie krajowym i unijnym;
 • dobra znajomość zagadnień prawa krajowego i Unii Europejskiej, dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze specjalizacji stanowiska;
 • dobra znajomość rynku sektora energii, w tym energii odnawialnej, na poziomie UE i krajowym oraz zagadnień powiązanych;
 • zdolność dostrzegania szerokiego kontekstu zjawisk społecznych i gospodarczych, dobre rozumienie procesów gospodarczych i funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatu), potwierdzona praktycznym wykorzystywaniem języka we wcześniejszej pracy zawodowej;
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, otwartość, umiejętność nawiązywania relacji i zdobywania kontaktów;
 • proaktywność i wysokie standardy efektywności pracy, zdolność do samodzielnego organizowania pracy i zadań;
 • umiejętność prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych;
 • rozumienie i zbieżność poglądów z misją i wartościami Konfederacji Lewiatan.

Oferujemy: 

 • pracę na pełnym etacie;
 • pakiet opieki medycznej;
 • możliwość intensywnego rozwoju i specjalizacji;
 • bardzo ciekawe wyzwania zawodowe;
 • pracę w przyjaznym zespole, w stabilnej, prestiżowej organizacji.
W ramach aplikacji na to stanowisko prosimy o złożenie w języku polskim CV oraz listu motywacyjnego
 
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.
Prosimy o dołączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (włączając fotografię zamieszczoną w CV) przez administratora danych Konfederacja Lewiatan z siedzibą ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa dla celów prowadzenia rekrutacji, w której biorę udział.
 
Oświadczam, że administrator danych osobowych spełnił w stosunku do mnie obowiązek informacyjny wynikający z przepisów prawa.”
 
Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dołączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (włączając fotografię zamieszczoną w CV) przez administratora danych Konfederacja Lewiatan z siedzibą ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa dla celów prowadzenia przyszłych rekrutacji, w tym na przesyłanie mi ofert pracy.”

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy