Ekspert nadzoru ds. nieruchomości i dostępu do terenu

 • Tarnów, małopolskie
 • Słowackiego, 33-100 Tarnów, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 2019-09-02
 • Ważna jeszcze 15 dni (do 2019-10-02)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie poszukuje:

  Ekspert nadzoru ds. nieruchomości i dostępu do terenu

  Miejsce pracy: Tarnów, ul. Słowackiego

  Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • Kontrola procesu dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
  • Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Inwestycji,
  • Aktywna współpraca z wykonawcą robót budowlanych oraz Zamawiającym w procesie gospodarki nieruchomościami.

  Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • Kontrola procesu dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
  • Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Inwestycji,
  • Aktywna współpraca z wykonawcą robót budowlanych oraz Zamawiającym w procesie gospodarki nieruchomościami.

  Oferujemy:

  • Pracę według międzynarodowych standardów w zespole wysokiej klasy inżynierów,
  • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • Możliwość ciągłego rozwoju zawodowego,
  • Otwartą drogę rozwoju w strukturach firmy oraz wzmocnienie kluczowych kompetencji,
  • Możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z pakietu benefitów (karta FitProfit, opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe).

  Oferty zawierające CV prosimy kierować drogą elektroniczną za pomocą przycisku Aplikuj, do dnia 20.09.2019 r.    

  W temacie maila prosimy podać: Ekspert nadzoru ds. nieruchomości i dostępu do terenu  

    Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

   
   

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

  Działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuję Pana/Panią, że:
  1.Administratorem Danych Osobowych jest MGGP S.A., zwana dalej Spółką, z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów;
  2.dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebrane podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji;
  3.zakres przetwarzanych danych: dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres korespondencyjny, imiona rodziców, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia a także adres email, telefon, wizerunek, dane dotyczące doświadczenia zawodowego;
  4.podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO;
  5.dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że szczególne tak stanowią,
  6.dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO,
  7.dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia obecnej rekrutacji. Dane zostaną usunięte w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji
  8.ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  9.ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  10.podanie danych osobowych innych niż wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne;
  11.Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
   
  Spółka wskazuje adres do kontaktu w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi: [email protected]
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby aktualnej rekrutacji prowadzonej przez firmę MGGP S.A.