Ekspert operacyjny - nowoczesne pompy ciepła

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Chmielna 69

Wola

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • udział przy tworzeniu dokumentacji przetargowej/konkursowej programów badawczych realizowanych w ramach innowacyjnych zamówień publicznych (udział w przygotowaniu kryteriów, regulaminów, uregulowań umownych, opisów przedmiotu konkursu/przedsięwzięcia oraz wsparcie prac komisji przetargowych/konkursowych);

 • udział przy opracowaniu wytycznych oraz dokumentacji: Konkursu 1. Nowe technologie pomp ciepła; 2. Nowe technologie pomp ciepła produkowane w modelu otwartym; 3. Elementy nowoczesnej pompy ciepła; 4. Bezinwazyjny system monitoringu pracy pomp ciepła;

 • udział w przeprowadzeniu konkursu w trybie innowacyjnych zamówień publicznych pt: Nowoczesne technologie pomp ciepła w innowacyjnych modelach produkcji;

 • wsparcie merytoryczne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego realizowanego w trybie innowacyjnych zamówień publicznych pt: Nowoczesne technologie pomp ciepła w innowacyjnych modelach produkcji

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe;

 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego;

 • mile widziane doświadczenie min. w pracach: B+R urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, w biurze projektowym przy realizacji projektów min.: z zakresu wentylacji, klimatyzacji, pomp ciepła, przy wykonawstwie instalacji wentylacji, klimatyzacji, pomp ciepła;

 • język angielski na poziomie min. B2 (wg skali Rady Europy);

 • dobra znajomość MS Excel i MS Word;

 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne;

 • doskonała organizacja pracy własnej;

 • zaangażowanie, inicjatywa i zorientowanie na efekty;

 • dokładność, terminowość;

 • otwartość na pracę w dynamicznym środowisk.

Mile widziane

 • ukończone kierunki studiów min.: inżynieria środowiska w specjalności ogrzewnictwo lub/i wentylacja lub klimatyzacja; mechanika i budowa urządzeń w specjalności: maszyny i urządzenia energetyczne lub/i inne pokrewne;

 • wiedza z zakresu: certyfikacji pomp ciepła, pomiarów i badania pomp ciepła, procesów sterowania pomp ciepła;

 • znajomość programów do symulacji zużycia energii, zarządzania projektami;

 • uprawnienia sanitarne do projektowania lub/i kierowania robotami budowlanym.

To oferujemy

 • umowę o pracę;

 • elastyczne godziny pracy;

 • pracę zdalną;

 • premie kwartalne;

 • premię roczną;

 • dostęp do bazy szkoleń;

 • język angielski;

 • prywatną opiekę medyczną;

 • pakiet sportowy;

 • fundusz działań integracyjnych.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • preferencyjne pożyczki

 • brak dress code’u

 • kawa / herbata

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • paczki świąteczne

 • system kafeteryjny

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie kandydatów z Ukrainy spełniających wymagania formalne.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Twoja rola

 • Osoba zatrudniona na tym stanowisko będzie odpowiedzialna za zapewnienie wsparcia na rzecz zespołu merytorycznego prowadzącego przedsięwzięcia B+R z zakresu pomp ciepła realizowanego w ramach innowacyjnych zamówień publicznych w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej i wsparcia realizacji zamówień publicznych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wiesz, jak działa inteligentny recenzent do rekomendacji książek? Albo stetoskop współpracujący ze smartfonem? A symulator katastrof drogowych do szkolenia służb ratunkowych? Takie projekty wspieramy naszą codzienną pracą w Grupie NCBR. Dołącz do jedynej takiej organizacji dofinansowującej innowacje w Polsce. Weź udział w unikatowej pracy nad rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki.

Przewiń do profilu firmy