Ekspert operacyjny - obszar biotechnologia, farmacja, nauki medyczne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Chmielna 69

Wola

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • przygotowywanie analiz, opinii, zaleceń w zakresie potencjalnych oraz aktualnie realizowanych programów/projektów z obszaru biotechnologii, farmacji, nauk medycznych;

 • bieżące wsparcie merytoryczne właściwych komórek organizacyjnych NCBR przy planowaniu, opracowywaniu, realizowaniu wyżej wymienionych programów/projektów;

 • reprezentowanie NCBR w kontaktach z interesariuszami programów/projektów z obszaru biotechnologii, farmacji, nauk medycznych; (kontakty z administracją publiczną, środowiskami naukowymi i biznesowymi, etc.);

 • udział w pracach grup roboczych związanych z polityką B+R państwa, a także udział w spotkaniach z interesariuszami Centrum, w tym w wydarzeniach branżowych o charakterze naukowym i biznesowym

 • wsparcie właściwych komórek organizacyjnych w zakresie doboru i weryfikacji kompetencji ekspertów z obszaru biotechnologii, farmacji, nauk medycznych; do zadań realizowanych w NCBR.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: biotechnologia, farmacja, nauki medyczne);

 • minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych z obszaru biotechnologii, farmacji, nauk medycznych;

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym branżową komunikację (poziom B2);

 • znajomość kluczowych innowacyjnych trendów w obszarze biotechnologii, farmacji, nauk medycznych oraz ogólną znajomość polskich podmiotów prowadzących badania w tej dziedzinie;

 • wiedza i umiejętności niezbędne do efektywnego wyszukiwania ekspertów w konkretnych obszarach/zagadnieniach biotechnologii, farmacji, nauk medycznych oraz biegłego posługiwania się bazami bibliograficzno-pełnotekstowymi;

 • umiejętności komunikowania się z różnymi środowiskami, występowania publicznie, kontaktowania się z mediami, budowania pozytywnych relacji z ludźmi;

 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność oraz ukierunkowanie na cel;

 • gotowość do wyjazdów służbowych.

Mile widziane

 • wykształcenie wyższe o kierunkach: biotechnologia, farmacja, nauki medyczne;

 • tytuł doktora lub otwarty przewód doktorski;

 • wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej;

 • umiejętności oceny poziomu innowacyjności rozwiązań i technologii.

To oferujemy

 • umowę o pracę;

 • elastyczne godziny pracy;

 • pracę zdalną;

 • premie kwartalne;

 • premię roczną;

 • dostęp do bazy szkoleń;

 • język angielski;

 • prywatną opiekę medyczną;

 • pakiet sportowy;

 • fundusz działań integracyjnych.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • preferencyjne pożyczki

 • brak dress code’u

 • kawa / herbata

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • paczki świąteczne

 • system kafeteryjny

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie kandydatów z Ukrainy spełniających wymagania formalne.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Twoja rola

 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za merytoryczne wsparcie programów i projektów z obszaru biotechnologii, farmacji, nauk medycznych które są realizowane przez lub we współpracy z NCBR.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wiesz, jak działa inteligentny recenzent do rekomendacji książek? Albo stetoskop współpracujący ze smartfonem? A symulator katastrof drogowych do szkolenia służb ratunkowych? Takie projekty wspieramy naszą codzienną pracą w Grupie NCBR. Dołącz do jedynej takiej organizacji dofinansowującej innowacje w Polsce. Weź udział w unikatowej pracy nad rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki.

Przewiń do profilu firmy