Oferta pracy

Ekspert / Specjalista z języka niemieckiego w Wydziale Egzaminów z Języków Obcych

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Józefa Lewartowskiego 6

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • organizacja prac związanych z tworzeniem i stałą weryfikacją koncepcji egzaminów zewnętrznych

 • przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych z języka niemieckiego

 • koordynacja prac okręgowych komisji egzaminacyjnych w zakresie egzaminów z języka niemieckiego

 • analizowanie wyników egzaminów i sporządzanie raportów o osiągnięciach uczniów.

Nasze wymagania

 • studia magisterskie, kierunek filologia niemiecka/lingwistyka stosowana lub rodzimy użytkownik języka niemieckiego z wyższym wykształceniem

 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (w przypadku ubiegania się o stanowisko eksperta)

 • znajomość zagadnień związanych z ocenianiem zewnętrznym

 • znajomość zasad pomiaru dydaktycznego

 • doświadczenie dydaktyczne

 • biegła umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office

Mile widziane

 • ukończony kurs egzaminatorów OKE

 • studia podyplomowe lub kurs z pomiaru dydaktycznego

 • doświadczenie w pracy w szkole podstawowej

 • doświadczenie w konstruowaniu zadań sprawdzających umiejętności przedmiotowe

 • biegła znajomość drugiego języka obcego (angielski/rosyjski/francuski/ hiszpański/włoski/ukraiński)

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • brak dress code’u

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • dofinansowanie dojazdów do pracy

 • dofinansowanie biletów do kina

Wymagane dokumenty

 • CV, tj. dokument zawierający informacje, o których mowa w art. 22 z indeksem 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510)

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV oraz innych załączonych dokumentach złożonych do celów rekrutacji – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 2.09.2022
 • email

  [email protected] (z dopiskiem: „Oferta pracy język niemiecki – WEJO”)

 • pocztą

  Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa (z dopiskiem: „Oferta pracy język niemiecki – WEJO”)

 • osobiście

  Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa, Pokój 405, IV piętro w godzinach 9.00–16.00 (z dopiskiem: „Oferta pracy język niemiecki – WEJO”).

Inne informacje

 • Wymagane dokumenty należy opatrzyć podpisem.

 • Planowana data zatrudnienia: 15 września 2022 r.

 • Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Okres pracy zawodowej wymagany na stanowisku specjalisty określa Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1559, z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 16 ww. rozporządzenia.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, ze zm.) (dalej: RODO), Centralna Komisja Egzaminacyjna niniejszym informuje, że: